Hoppa till innehåll

Att jobba som konsult

Vad ska jag jobba med, och hur ska jag hitta jobb? Svaret för många är konsult. Men vad gör en konsult? Hur är det att arbeta som bemanningskonsult och vem kan göra det? Vad ska en tänka på innan och under tiden? Hur sätts lönen och vem är egentligen chef?

Det finns en del att tänka på, men det är inte så komplicerat som det kan se ut. Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna kring konsultjobbet.  

Tre kvinnor och två män med kaffemuggar går genom stadsmiljö

Därför ska du jobba som konsult 

Det finns många anledningar att välja att arbeta som konsult på ett bemannings­företag. Du får till exempel tillgång till variation och nätverksmöjligheter, och din kontakt med olika arbetsplatser ger dig ett konkurrenskraftigt CV. För många är det första jobbet, eller ett sätt att kompetensutvecklas. Det är också ett sätt att prova på olika yrkesroller eller förlänga tiden på arbetsmarknaden. Att jobba som konsult är en möjlighet i arbetslivets alla skeden.  

Vem kan bli konsult?  

Kort sagt – alla! Bemannings­branschen har kollektivavtal som täcker i stort sett hela arbetsmarknaden. Om du söker första jobbet, funderar på att byta jobb eller yrke, eller vill förlänga din tid på arbetsmarknaden efter pension finns möjligheten att söka sig till branschen.  

VANLIGASTE FRÅGORNA OM KONSULTYRKET

Ordlistan att hålla koll på som konsult

Ordlista för konsulter

Arbetsgivare
En arbetsgivare är en juridisk eller fysisk person som upprättar ett anställningsavtal med en arbetstagare om att mot en viss
bestämd ersättning få tillbaka en arbetsprestation.

Anställningsbevis
Detta är ett avtal mellan dig och kompetens­företaget som handlar om din anställning. Avtalet visar vilken överenskommelse du och din arbetsgivare gjort, det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter du, och det, har. På anställningsbeviset ska det stå när anställningen börjar, om det är en tillsvidare­anställning eller en tidsbegränsad anställning, arbetets omfattning, lön och vilket kollektivavtal som tillämpas. Om du har frågor om dina anställningsvillkor ska du vända dig till din arbetsgivare.

Anställningsformer
Vilken anställningsform du får kan bero på hur länge du ska arbeta – tillsvidare eller någon form av visstids­anställning.

Anställningsvillkor
Anställningsvillkoren är de villkor som gäller för din anställning, till exempel anställningsform, arbetstid, lön, semester och försäkring. Vissa anställningsvillkor står i anställningsbeviset, andra i kollektiv­avtalet.

Bemannings­företag/Kompetens­företag
Ett företag som sysslar med personaluthyrning, personalentreprenad, rekrytering, omplacering eller jobbförmedling.

Garantilön
Ersättning när du inte har uppdrag hos kund.

GFL
Genomsnittligt förtjänstläge innebär att den som är uthyrd ska ha en lön som baseras på vad jämförbara yrkesgrupper tjänar i genomsnitt på den arbetsplats personen bokas ut till. GFL baseras på T+P (se T+P).

Helglön
Helglön är när en timavlönad arbetare får lön för helgdagar som ligger på en vardag.

Jobbförmedling
Bemannings­företaget hjälper arbetssökande till jobb. Jobbförmedling är ett komplement till arbetsförmedlingarna.

Kollektivavtal
Förhållandet mellan företaget och de anställda regleras normalt genom kollektivavtal och tillämpas både på organiserade och icke organiserade arbetstagare.

Kund­företag
Det företag som hyr in personal.

Omställning
Kompetens­företaget hjälper till vid personalminskning hos kund­företaget. Kundens medarbetare omplaceras inom företaget eller till andra företag eller utbildas som förberedelse till nytt jobb.

Omställningsförsäkring eller Omställningsstöd
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan en uppsagd arbetstagare få ett stöd och/eller bidrag som betalas ut av Trygghetsfonden TSL eller TRR Trygghetsrådet.

Personalentreprenad
Kompetens­företaget bemannar en hel avdelning, en process eller en verksamhet åt kunden, till exempel kundtjänst eller ekonomiavdelning och de står för arbetsledningen.

Personaluthyrning
Kompetens­företaget hyr ut sina anställda till kund­företaget. Kunden står för arbetsledningen.

Prestationslön
Som tjänsteman har man en garanterad lön för minst 133 timmar per månad. När en tjänsteman arbetar fler timmar en månad får personen en särskild prestationslön för de överskridande timmarna.

Prov­anställning
Tjänstemän kan anställas på prov, en prov­anställning kan pågå i max sex månader.

Rekrytering
Kompetens­företaget sköter hela rekryteringsprocessen åt kund­företaget när kunden ska anställda – söker rätt personer, intervjuar, tar referenser och presenterar personen för kund­företaget. Personen anställs av kunden.

T+P
Beräkningen för GFL (se GFL) görs utifrån den tidlön och/eller den prestationslön som kund­företagets anställda har.

Semesterersättning
Semester­ersättningen är en procentandel av lönen som läggs undan varje månad av arbetsgivaren. Den anställde får sedan den ersättning som har arbetats ihop när han eller hon tar ut sin semester.

Tidsbegränsad anställning
Vid tidsbegränsade anställningar är anställningen begränsad i tiden genom anställnings­avtalet. En tidsbegränsad anställning måste vara särskilt avtalad mellan arbetsgivaren och den anställde.

Tillsvidareanställd
En anställningsform som innebär att anställnings­avtalet råder tills vidare, vilket innebär att anställningen inte har något slutdatum.
Detta är vad som brukar kallas “fast anställning”

Tjänstgöringsområde
Det geografiska område som du, som uthyrd, kan komma att arbeta inom.

Utbokad eller uthyrd
När du har uppdrag hos kund­företag.

KONSULTJOBBET