Hoppa till innehåll

Våra fokusområden

Den svenska kompetensbranschens specialisering på bemanning, rekrytering och omställning är avgörande för svensk konkurrenskraft och sysselsättning. 

Varje dag hjälper våra medlemsföretag verksamheter och individer att hitta rätt på en arbetsmarknad som är specialiserad, snabbrörlig, fragmenterad och global. Vi ser att med fler reformer av arbetsmarknaden kan vårt bidrag bli ännu större. 


Tidigare reformer av arbetsmarknaden 
Kompetensbranschen spelar en viktig roll på den svenska arbetsmarknaden, och har vuxit fram i takt med dess utveckling. Förbudet mot privat arbetsförmedling hävdes 1993, och tillsammans med utvecklingen av anpassade kollektivavtal är det exempel på reformer som främjat såväl arbetsgivare som medarbetare. Tack vare dessa uppdateringar av regelverk och avtal har rörligheten på arbetsmarknaden ökat och trösklarna in på den minskat. Det har blivit enklare för verksamheter att finna rätt kompetens eller växla upp och ned i personalstyrkan när det krävs. Och det har skapat fler trygga jobb.   

alt=""

Vårt uppdrag 

Två av Kompetens­företagens viktigaste uppdrag består i att vara en tydlig röst för branschen i samhällsdebatten och att skapa goda villkor och förutsättningar för våra medlems­företag. Det gör vi genom att informera och förmedla fakta om det värde och den samhällsnytta branschen tillför.  

  • Vi för dialog med politiska beslutsfattare och myndigheter på olika nivåer. 
  • Vi finns på debatt- och nyhetssidor. 
  • Vi deltar i Almedalen, Järvaveckan och liknande dialogarenor.
  • Vi både följer utvecklingen och försöker spana framåt för skeenden inom branschen, på arbetsmarknaden, i politiska beslut och myndigheters arbete.  

Internationellt

Kompetens­företagen är medlem av World Employment Confederation-Europe, WEC. Kompetens­företagens engagemang  i WEC har historia.

Remissyttranden

Kompetensföretagen i media

alt=""