Kompetens­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för dig som har ­företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och personaluthyrning.

Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande kompetensbransch i Sverige. Det är mycket viktigt att företag som stimulerar rörlighet syns och hörs i arbetsmarknadspolitiken.

Läs om våra medlemskapsformer

Här hittar du en sammanfattning av den viktigaste informationen
gällande corona

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och coronavirus

Här hittar du information gällande Kompetens­företagen och corona

Kompetens­företag och coronavirus