Hoppa till innehåll

Att ha en bra arbetsmiljö är viktigt, för alla. Som konsult är du ofta ny på jobbet. Även om du är erfaren och kompetent och kanske har jobbat med samma eller liknande arbetsuppgifter på andra ställen så är varje arbetsplats unik, med en egen kultur, arbetsmiljö och risker.  Därför är det alltid bra att ha kunskap om hur det fungerar på just din arbetsplats, och vem som har ansvaret för konsultens arbetsmiljö.

Bemanningsföretagets ansvar

Innan du börjar hos ett nytt kundföretag ska din arbetsgivare, bemanningsföretaget, se till att du får information om arbetsmiljön på den nya arbetsplatsen. Vilka arbetsuppgifter ingår och vilka eventuella risker finns? Behöver man använda skyddsutrustning och vem ska se till att du får det? Det är viktigt att följer de arbetsmiljöregler som finns på arbetsplatsen och använder rätt skyddsutrustning, annars ökar risken att du skadar dig. 

Kundföretagets ansvar  

På arbetsplatsen är det kundföretagets uppgift att se till att du får en genomgång av arbetsmiljön för att kunna jobba under trygga former. Ställ frågor om du inte förstår eller om du känner dig osäker. Detta är viktigt för att du inte ska skada dig på jobbet! Det är också viktigt att du får information om vem du ska vända dig till om du behöver råd och stöd i arbetet.  

 

Kontakta bemanningsföretaget om uppgifterna förändras  

Om  du märker att dina uppgifter på jobbet förändras mycket,  är det bra att du pratar med din konsultchef om det också.  Många konsulter säger att det mesta löser sig i kontakten med konsultchefen!   

Prevents webbplats kan du läsa mer om ansvaret för konsulter.