Hoppa till innehåll

Tre av tio konsulter söker sig till bemanningsbranschen för kompetensutveckling. Det visar vår senaste konsultundersökning, utförd av Demoskop.

 I juli 2023 var över 300 000 personer arbetslösa samtidigt som det fanns närmare 130 000 lediga jobb. Den svenska arbetsmarknaden lider alltså fortfarande av matchningsproblematik. Många förslag för att förbättra situationen handlar om riktade utbildningar och omställning, som alla är väl fungerande förslag. Men det är viktigt att komma ihåg möjligheten att kompetensutvecklas genom arbetet. De möjligheterna stöttas av bemanningsbranschen, vilket många konsulter har förstått.

Kompetensutvecklingen behöver vara kopplad till det arbete som ska utföras i syfte att bidra till att stärka företagens konkurrenskraft

Kompetensutveckling på jobbet

Per-Erik Ellström, professor i pedagogik, har definierat kompetensutveckling enligt tre olika spår:

• formell utbildning eller träning av personal, till exempel kurser på eller utanför arbetsplatsen

• icke-formell utbildning, till exempel seminarier eller föreläsningar.

• vardagslärande – det informella lärandet som sker i det dagliga arbetet, som ofta är oplanerat men som också kan vara planerat.

I en rapport skriver Svenskt Näringsliv ” Kompetensutvecklingen behöver vara kopplad till det arbete som ska utföras i syfte att bidra till att stärka företagens konkurrenskraft.” Det kan kopplas till vardagslärandet.

I Svenskt Näringslivs rapport står också att kompetensutveckling stärker individens långsiktiga anställningsbarhet och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv. Men det är också viktigt för för den som har en anställning, och inte minst företagen. Med teknikutvecklingen förändras snabbt innehållet i arbetet, och allt går såklart inte att uppnå på jobbet – men mycket!

Tre av tio söker sig till bemanningsbranschen för kompetensutveckling

Vartannat år genomför Kompetensföretagen en undersökning bland medlemsföretagens konsulter för att bland annat ta tempen på trivsel, varför man söker sig till branschen och hur de ser på framtiden.  Det är den enda större undersökning som görs bland bemanningskonsulter, och ger dem en röst som annars inte skulle höras. I årets undersökning framkommer bland annat att tre av tio söker sig till bemanningsbranschen för kompetensutveckling. Vanligast är det bland utrikesfödda män upp till 29 år. De vanligaste yrken man sökt sig till för kompetensutveckling är hälso- och sjukvård och IT och data. Minst vanligt är det inom medieyrken som marknadsföring, information, reklam, och PR.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Demoskop i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt har 3 516 intervjuer genomförts mellan 13 mars 2023 – 5 april 2023