Auktorisation Utbildningar

Auktorisations­utbildning

Kompetensföretagens auktorisationsutbildning

Kursbeskrivning

I villkoren för auktorisation ingår att minst en person i ledande ställning* ska genomgå Kompetens­företagens auktorisations­utbildning.

Vid utbildningen får du information om branschen och arbetsmarknaden, villkor för medlemskap och auktorisation, kollektivavtal och arbetsrätt. Dessutom informeras du om Kompetens­företagens allmänna bestämmelser, våra ansvarsförsäkringar samt arbetsmiljö.

* vd, v vd och personalchef är personer i ledande positioner, men i övrigt är det företagets uppgift att definiera vilka personer i företaget som är i ledande ställning. Dessa ska dock ha en sådan position i företaget att de dagligen utövar bestämmanderätt i bolaget.

Utbildningen är öppen för företag enligt nedan:
Max två deltagare från samma bolag/koncern per tillfälle
Våren 2021, se pris under Utbildningar 2021

a) medlems­företag
Kostnad 2 500 kr, medföljande betalar 500 kr exkl. moms.

b) företag som påbörjat medlemskapsprocessen med Kompetens­företagen, d.v.s. insänt komplett medlemsansökan (samt ev. underlag avseende auktorisation) Varje deltagare betalar
2 500 kr exkl. moms

Utbildningar 2021

Utbildningstillfällena i januari, mars, maj och september sker digitalt via Teams, halvdags­utbildning.
Avgiften är reducerad till 1500 kr och 300 kr för medföljande. Klicka på aktuellt datum för att anmäla dig.

  • 28 januari
  • 25 mars
  • 19 maj
  • 29 september
  • 23 november – länken öppnas i augusti för anmälan

Bekräftelse

Du får en bekräftelse på din anmälan till den mejladress du angivit. Slutlig bekräftelse kommer cirka två veckor innan kursstart.

Utbildningen leds av representanter från Kompetens­företagen, Söderberg & Partners och Almega. Efter utbildningen har du fått den kunskap som krävs av ett auktoriserat företag.

Utbildningarna hålls fem gånger per år och genomförs i Stockholm.
Utbildningstillfällen: Januari, mars, maj, september och november.

Tillfällen

Kontaktperson