Auktorisation Utbildningar

Auktorisations­utbildning

Kompetensföretagens auktorisationsutbildning

Kursbeskrivning

I villkoren för auktorisation och medlemskap ingår att minst en person i ledande ställning ska genomgå Kompetensföretagens auktorisationsutbildning. Vid utbildningen ges bland annat information om branschen och arbetsmarknaden, villkor för medlemskap och auktorisation, Kompetensföretagens allmänna leveransbestämmelserna (standardavtal), Kompetensföretagens ansvarsförsäkring samt arbetsmiljö, kollektivavtal och arbetsrätt för bemanningsföretag. Utbildningen leds av representanter från Kompetensföretagen, Söderberg & Partners och Almega. Efter utbildningen ska kursdeltagarna ha fått den kunskap som krävs av ett auktoriserat företag.

Tillfällen

Kontaktperson