Hoppa till innehåll

Auktorisationsvillkor

Grundvillkor för samtliga auktorisationer

 1. Utöva verksamhet inom Kompetens­företagens områden sedan minst 12 månader.
 2. Följer Kompetens­företagens stadgar. Det betyder att företaget bland annat är skyldiga att följa svensk lagstiftning, lämna statistik och andra uppgifter till Kompetens­företagen och Svenskt Näringsliv som vi behöver för att kunna göra vårt bästa för branschen.
 3. Auktorisation i Kompetens­företagen förutsätter att aktuell verksamhet bedrivs i svensk juridisk person.
 4. Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse* och i övrigt styrker ordnad ekonomi.
 5. Är bunden av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar.**
 6. Tillämpar minst Kompetens­företagens allmänna bestämmelser.
 7. Tecknar Kompetens­företagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 8. Följer Kompetens­företagens etiska regler.
 9. Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring.
 10. Att minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Kompetens­företagens särskilda Auktorisations­utbildning.
 11. Synliggör att det är ett auktoriserat medlems­företag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 12. Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning.

  Tillkommande redogörelse för omställningsverksamheten
  Omställnings­företag ska bifoga redogörelse för: omställningsprocessen, kvalitet och resultatmätning, kompetensprofil och referenser gällande pågående eller avslutade uppdrag.

  Tillkommande redogörelse för rekryteringsverksamheten
  Rekryterings­företag ska därutöver bifoga redogörelse för: rekryteringsprocessen med kandidathantering, arbete med att säkerställa efterlevnad av rekryteringsprocessen, organisation och referenser som styrker angiven rekryteringsverksamhet.

  Särskilda villkor för företag inom koncern
 13. För auktorisation krävs att koncern­företag med snarlika/förväxlingsbara namn är bundna av kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar. Detta gäller företag för vilka anslutning till förbundet kan ske i Kompetens­företagen.
 14. Ett auktoriserat företag får inte bedriva huvuddelen av sin uthyrning genom annat företag i koncernen som är branschmedlem.

*) Vänligen notera att sökande som inte valt in revisor vid första auktorisationstillfället behöver ändra i bolagsordningen så att framgår att bolaget har revisor (gäller även små bolag). Dessutom inkomma med en boksluts­rapport (enl. Reko) framtagen av en auktoriserad redovisningskonsult, alternativt en översiktlig granskning framtagen av invald revisor.

**) Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett företags verksamhetsområde.

Auktorisationen är Kompetensföretagens kvalitetsstämpel som säkerställer att du som medlem arbetar seriöst och uppfyller våra höga krav. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

Grundläggande för att kunna bli auktoriserat är att företaget är arbetsgivar- och branschmedlem i Kompetensföretagen.

Verksamhetsområden inom rekrytering

 • Rekrytering
 • Search
 • Interim management
 • Headhunting

Verksamhetsområden inom omställning

 • Jobbförmedling
 • Coachning
 • Utbildning
 • HR-utveckling
 • Etableringslots

Verksamhetsområden inom Bemanning

 • Personaluthyrning
 • Personalentreprenad