Frågor och svar om auktorisation

Kompetens­företagens auktorisation är en kvalitetsstämpel, och för att beviljas krävs att ett antal stränga villkor uppfylls. Företagen granskas vid ansökan, och därefter varje år som de önskar förnya sin auktorisation. För att förklara bakgrunden till en del av kraven, och underlätta vid ansökan finns här en Q&A som besvarar några av de vanligaste frågorna.