Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens reform behövs för en arbetsmarknadspolitik som säkrar kompetensförsörjningen och hjälper människor till arbete.

I Januariöverens­kommelsen/Januari­avtalet togs ett viktigt beslut mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna om att reformera Arbetsförmedlingen. Målet är snabb och förbättrad matchning mellan individers kompetens och behoven på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens reform

Reformen innebär i korta drag att fristående leverantörer på uppdrag av Arbetsförmedlingen sköter matchningen mellan individer och arbetsmarknad eller studier på så kort tid som möjligt. Många av de fristående leverantörer är auktoriserade medlems­företag i Kompetens­företagen, och står nära både näringslivet och de arbetssökande. Detta är en styrka som Arbetsförmedlingen inte har i matchningsuppdraget . Och i konkurrensen med varandra kommer medlems­företagen ständigt med innovativa lösningar på hur effektiv matchning ska gå till. Att Arbetsförmedlingen reformeras är en styrka för svensk arbetsmarknad.

Vi vill att:

 • Reformen av Arbetsförmedlingen fortsätter så att fristående aktörer har ett fortsatt och utökat matchningsuppdrag
 • Reformen ska vara fullt genomförd under 2021
 • Arbetsförmedlingen ska sköta myndighetsutövningen och göra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av den arbetslösa
 • Ekonomisk ersättning ges till de fristående utförarna huvudsakligen när de arbetssökande har fått ett jobb eller en utbildning
 • Det tas särskild hänsyn till situationen i glesbygden och att lösningarna kan se olika ut i olika regioner.
  • en särskild glesbygdspeng kan införas som anpassas till efter antal deltagare
  • att upphandla tjänsten enligt LOU i de regioner där färre antal utförare etablerar sig
  • upprätthålla distansstöd och digitala lösningar som har utvecklats under pandemin
  • förändra de upphandlade regionernas geografiska storlek.
 • Reformen inte leder till att kommuner blir leverantörer till staten. Värna istället samarbetet mellan kommunerna och de fristående aktörerna.
 • Arbetsmarknads­utbildningen görs om i grunden. Låt fler arbetssökande få tillgång, och låt de fristående aktörer göra jobbet.