Hoppa till innehåll

Kan konsulter vabba? Självklart. Den som jobbar som konsult har rätt till tjänstledighet, föräldraledighet,  försäkringar och andra förmåner och möjligheter. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur det funkar.

Semester

Enligt semesterlagen och kollektivavtalet har du rätt till 25 dagars semester per år.  Semesterlönen beräknas på hur mycket lön du tjänat in. När din anställning började har alltså betydelse för om du får betald semester. Du har alltså i regel inte rätt till betald semester om din anställning börjat samma år. Skulle din anställning av någon anledning upphöra betalas semesterpengarna ut tillsammans med slutlönen.

Föräldralön och föräldrapenning 

Under tiden du är föräldraledig har du rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan som alla andra. I Kompetensföretagens kollektivavtal finns dessutom möjlighet till föräldraförmåner som kan ge extra pengar. Kolla med din arbetsgivare vad du kan få!

Tjänstledighet

Du har enligt lag rätt att vara tjänstledig till exempel för studier. Du kan även komma överens med din arbetsgivare om annan typ av tjänstledighet än den som är reglerad i lag. Under sådan tjänstledighet får du ingen lön. 

Pension och försäkringar

Du är självklart försäkrad på jobbet! Enligt kollektivavtalet har du pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar. Fråga din arbetsgivare om du undrar något!  

Läs mer på avtalat.se och AFA

Ledighet med lön

Det finns tillfällen när du kan ta en kort ledighet, högst en dag, med lön. Detta kallas för permission.   Det kan vara till exempel när du själv fyller 50, om du ska gifta dig eller en nära anhörig plötsligt blir sjuk.  Vilka permissionsregler som gäller för dig står i kollektivavtalet. 

Sjukdom och vård av barn

Om du blir sjuk får du i regel sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna. Här kan du läsa mer om sjuklönelagen. Det är viktigt att du meddelar att du är sjuk så snabbt som möjligt. Kolla med bemanningsföretaget vem du ska vända dig till! Oftast ska du också informera kundföretaget om att du är sjuk. Ta reda på vad som gäller med ditt bemanningsföretag. Så fort du vet när du kan återgå till arbetet ska du meddela även det.  

Om du är sjuk mer än en vecka behövs ett sjukintyg från din läkare. Observera att detta inte gäller under pågående pandemi! Är du sjuk längre än två veckor får du ersättning från Försäkringskassan. I vissa kollektivavtal finns också särskilda sjuklöneförmåner. Kolla med din arbetsgivare hur det ligger till!  

Om du behöver vabba ska du anmäla det till din arbetsgivare så snart som möjligt. Kolla med ditt bemanningsföretag vilka rutiner som gäller så du till exempel vet vem vilka du ska informera.