Hoppa till innehåll

Etableringsjobb

Etableringsjobben är ett anställningsstöd som på ett enkelt sätt ska hjälpa långtidsarbetslösa till arbete. Kompetensföretagen har tecknat avtal med Unionen om etableringsjobb (kräver inlogg) för stationära tjänstemän samt för entreprenadtjänstemän. Däremot omfattas inte stödet bemanningsbranschen, vilket är orimligt.

Under de senaste tio åren har över en kvarts miljon arbetssökande hjälpts ett arbete via ett bemanningsföretag. Många är utrikesfödda – våra medlemsföretag inom bemanning anställer femtio procent fler utrikesfödda än den övriga arbetsmarknaden.

Om även bemanningsföretag omfattas av etableringsjobben skulle de kunna ta en ännu större roll i att bryta långtidsarbetslösheten och förbättra integrationen.

Branschen är en väl fungerande del av den svenska modellen. Kompetens­företagen tecknar kollektivavtal med tjänstemanna­förbunden Akademiker­förbunden, Unionen, Lärar­förbundet, och Lärarnas Riks­förbund. Med Sveriges Läkar­förbund och Vård­förbundet tecknar vi vårdbemanningsavtal, och med samtliga förbund inom LO tecknas ett brett avtal för bemanningskonsulter.  

Vi vill att Kompetens­branschens medverkan i etableringsjobben realiseras

Kompetens­branschen en förutsättning för etableringsjobbens framgång 

Kompetens­branschen bidrar med stor samhällsnytta. Våra medlems­företag gör redan jobbet med att sänka tröskeln till arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån den. Oavsett om det handlar om en första rad på sitt cv, utrikesfödda, långtidsarbetslösa eller andra orsaker som gör att man har stått utan ett arbete en längre tid. Hjälpfunktionen finns inbyggd i medlemsföretagens affärslogik: den som har kompetens men saknar kontakter eller ett bra cv behöver någon som går i god för dem. Där ligger rekryterings- och bemanningsspecialisternas viktigaste fördel: i att screena, testa och gå i god för stora grupper av kandidater som andra arbetsgivare inte har resurser eller erfarenhet att rekrytera ur. Därmed är kompetens­branschen en förutsättning för etableringsjobbens framgång.  

Läs mer om etableringsjobben på regeringens webbplats och Almegas webbplats

Vad är etableringsjobb?  

Kort sagt är etableringsjobb en ny typ av stöd som ska underlätta för arbetsgivare att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen innebär jobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa, så som parterna inledningsvis föreslog. Kompetens­företagen arbetar för att etableringsjobben utvidgas till att gälla för företag utan kollektivavtal och bemannings­företag.

Etableringsjobb är en visstids­anställning i längst två år, och gäller för:

  • nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månader 
  • personer som är 25 år eller yngre och varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader  
  • personer som är 26 år eller äldre och varit inskriven i minst tolv månader