Hoppa till innehåll
Böljande gröna berg med hög bergstopp i bakgrunden.

Verksamhetsberättelse 2023/2024

Kompetensföretagens medlemmar erbjuder en effektiv, flexibel och trygg lösning på näringslivets och välfärdens kompetensbehov. Samtidigt är de en väg in på arbetsmarknaden för unga, arbetssökande och utrikes födda personer. Runt om i landet är företag beroende av de specialister som kompetensbranschen tillhandahåller.

Förbundets uppgift är att ge dessa bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag stöd och rådgivning som arbetsgivare. Dessutom arbetar vi för att förbättra branschens villkor och undanröja hinder för dess tillväxt och utveckling.

Vid slut av 2023 hade förbundet 960 medlems­företag (+46) med tillsammans över 72 000 årsanställda. Sammanlagt hade över 200 000 personer en anställning i något av branschens företag under året.

Branschens omsättning minskade något under året. De 35 största företagen omsatte drygt 34,3 miljarder kronor, vilket är 400 miljoner kronor mindre än året innan. Sammanlagt omsatte hela kompetensbranschen omkring 89 miljarder kronor.

Genom olika event och träffar försöker vi berätta om branschens viktiga roll för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad för politiker och andra nyckelaktörer. Kompetensföretagen har därför under året arrangerat seminarier i Almedalen, varit utställare på Järvaveckan och träffat riksdagsledamöter från nästan alla partier.

Dessutom har vi gett våra medlemsföretag access till de viktigaste offentliga kunderna, t.ex. Arbetsförmedlingens generaldirektör. Vi har haft välbesökta konferenser och träffar om de stora förändringarna i regelverket, t.ex. 24-månadersregeln i Uthyrningslagen.

Både våra egna och Svenskt Näringslivs undersökningar visar att kompetensbranschen är avgörande för Sveriges kompetensförsörjning. Förra året bidrog branschen med över 30 miljarder kronor i skatteintäkter och utgjorde 2 procent av de anställda på arbetsmarknaden. Det är en fantastisk möjlighet att få företräda den här branschen och jag är stolt över de insatser medlemsföretagen gör varje dag.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör  

Siffror från verksamhetsåret