Styrelse

Kompetensföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.