Hoppa till innehåll
Kompetensföretagens styrelsen 2022 står på trappa framför byggnad i Bryssel

Styrelsen

Kompetensföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, som medlemmarna sedan röstar om.  Den ska ha en representativ sammansättning med hänsyn till medlemsstrukturen. Styrelseledamöterna ska vara vd eller annan person i ledande ställning.

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Kompetensföretagens förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen.

Styrelse

 • Magnus Bergqvist, Lernia
 • Charlotte Järeby Hellman, OnePartnerGroup
 • Åsa Edman Källströmer, TNG
 • Anders Ellbjär, Aventus
 • Patrik Eidfelt, förbundsdirektör

Styrelsesammanträden 2024

 • 22 februari
 • 18 april (digitalt)
 • 16 maj (årsmöte samt konstituerande styrelsemöte)
 • 18 juni
 • 3-4 september (strategidagar)
 • 7 november (digitalt)
 • 19 december

Valberedning

Årsmötet utser en valberedning som har till uppgift att föreslå styrelseledamöter till årsmötet. Enligt stadgarna ska valberedningen sträva efter att ge Kompetensföretagens styrelse en representativ sammansättning.

Av Valberedningens riktlinjer för valberedningens arbete framgår att valberedningen har mandat att föreslå valfri sammansättning av styrelsen.

 • Desirée Harknäs,  Randstad/Antenn
 • Magnus Nordkvist,  Manpower
 • Lisa Schuman, Schuman & Partners AB,

Kontakta Kompetensföretagen om du är intresserad av att kandidera eller vill ha mer information om val eller de styrelseposter som ska tillsättas.

Årsmöte

Förbundet håller årsmöte varje år, före maj månads utgång. Information om tid och plats ges till medlemmar i god tid. Årsmötet beslutar bland annat om:

 • styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande över den
 • val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen
 • val av revisorer jämte suppleanter
 • val av valberedning
 • avgifter till förbundet
 • ärenden som medlemmar anmält

Eva Domanders

Eva Domanders, Klara
Ordförande

Jag har förmånen att få vara ordförande sedan 2017, men har suttit i Kompetens­företagens styrelse sedan 2013. Jag brinner för att jobba med våra branschfrågor, verka för branschens bästa och vårt varumärke. Branschen känns alltid aktuell, men extra viktig i denna tid då kompetensförsörjning är så kritiskt i alla delar av arbetsmarknaden. Där är vi ett viktigt smörjmedel, och bidrar till att öka Sveriges konkurrenskraft. Vi gör också ett viktigt jobb som integrationsmotor, och för unga människor som ser oss som en språngbräda i karriären. Jag är extra stolt, både som ordförande och medlems­företag, att Kompetens­företagen erbjuder schyssta villkor och har en auktorisation som en kvalitetsstämpel. Framtiden är inte minst spännande. Våra medlems­företag utvecklar innovativa lösningar när det gäller digitalisering och automation; de skapar möjligheter för arbetsgivare, medarbetare och arbetssökande varje dag, året runt. Kompetens­branschen ser möjligheter där andra ser utmaningar!

Mikael Jansson, vd Manpowergroup och styrelseledamot Almega och Kompetensföretagen

Mikael Jansson, Manpower
vice ordförande

Vår bransch förser Sveriges verksamheter med rätt kompetens i anpassningen till den snabba omställningen. Samtidigt är vi en viktig väg in till och vidare i arbetslivet, vi hjälper människor att få rätt kompetens för jobb i tillväxtbranscher. Jag har arbetat i ledande roller i ManpowerGroup i över 20 år och är styrelsemedlem i Kompetens­företagen sedan 2018.

Claes Gellstrup

Claes Gellstrup, Poolia/Uniflex
Styrelseledamot

Jag har jobbat i branschen sedan 1996, och har gjort den del uppdrag utanför branschen också. Men jag har alltid kommit tillbaka då jag tycker att det är fantastiska människor som jobbar i vår bransch och att vi fyller en viktig funktion på svenska arbetsmarknad..

Camilla Campelo

Camilla Campelo, Randstad
Styrelseledamot

Jag har suttit med i styrelsen sedan 2020 och jag har arbetat i branschen sedan 2009. Styrelsen har ett viktigt uppdrag i att fortsatt arbeta för att lyfta och stärka branschen, som är avgörande för svensk konkurrenskraft och sysselsättning.

Malin Persson

Malin Persson, Adecco Group Sverige
Styrelseledamot

Jag har varit styrelseledamot sedan 2020 och arbetat i branschen sedan 1998, med några år utanför branschen under en tid för att komma tillbaka 2020. Hela vår bransch är viktig för hela näringslivet. Vi är med och stöttar företag och organisationer med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för goda anställningsvillkor och utveckling. Vi är en partner för dagens och morgondagens arbetskraft. Framtidens arbetsliv kommer inte att se ut på samma sätt som det gör idag. Den nya tekniken skapar både möjligheter och utmaningar. Vissa arbetstillfällen kommer att försvinna då fler arbetsuppgifter digitaliseras och automatisering, men ännu fler jobb kommer att finnas kvar fast med ändrad karaktär. Att få vara en del av detta inspirerar mig mycket.

Jens Nordqvist

Jens Nordquist, Academic Work
Styrelseledamot

Jag har haft förmånen att sitta med i styrelsen sedan 2020 och har arbetat i branschen sedan 2006. Vår bransch fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden, inte minst genom att trygga kompetensförsörjningen hos våra kunder, på både kort och lång sikt, men också genom att hjälpa personer in på arbetsmarknaden, något som jag verkligen brinner för. Jobbet vi gör i Kompetens­företagens styrelse hjälper till att säkerställa trygga villkor i branschen och våra medlemmars möjlighet att snabbt kunna anpassa sig till de förändringar vi hela tiden möter. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med övriga styrelsen och kansliet fortsätta arbeta med att sätta vår bransch på kartan och skapa värde för våra medlems­företag.

Magnus Bergqvist

Magnus Bergqvist, Lernia
Styrelseledamot

Jag har suttit i styrelsen sedan 2021 och har varit i branschen sedan 2006. Vi, kompetens­företag, spelar en mycket viktig roll på arbetsmarknaden och för framtidens kompetensförsörjning. Det är viktigt att vi gemensamt gör vår röst hörd och samverkar med övriga aktörer på arbetsmarknaden, så att våra medlems­företag får bra avtal och förutsättningar. Vi är i två spännande skiften – teknikskiftet/digitaliseringen, där det snabbt införda distansarbetet bidragit till att digitaliseringsgraden ökat mycket snabbare. En utmaning kommer vara att lagar, regler och kollektivavtal hänger med i en väldigt snabb utveckling. Men också att skiftet i kompetensförsörjning på både lång och kort sikt tar större plats på den strategiska agendan hos många företag. Det visar vikten av det arbete vi kompetens­företag gör.

Charlotte Järeby Hellman

Charlotte Järeby Hellman, OnePartnerGroup
Styrelseledamot

Jag har arbetat inom bemannings-och rekryterings­branschen sen 1999 och fick i maj 2022 förmånen att kliva in i Kompetens­företagens styrelse, ett uppdrag som jag är väldigt glad och stolt över. Vår bransch spelar en så viktig roll på svensk arbetsmarknad. Vi tryggar kompetensförsörjningen hos företag, kommuner, myndigheter och organisationer, vi är en stark integrationsmotor och är en bransch som är i framkant att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor i styrelsen få fortsätta verka för branschens bästa.

Åsa Edman Källströmer

Åsa Edman Källströmer, TNG
Styrelseledamot

Jag har arbetat i den här branschen sedan 1995, och har varit med i styrelsen i två omgångar så sammanlagt blir det cirka 8 år. Vår bransch har verkligen varit med om en stor utveckling. Idag har vi en otroligt viktig funktion där vi säkerställer en bra matchning i arbetslivet, vi är med och tryggar bra anställningar och ser till att rätt kompetens får rätt arbetsmöjlighet – vi bidrar stort till Sveriges konkurrenskraft. I dag råder stor kompetensbrist eller snarare en felmatchning i arbetslivet, här kan vår bransch bidra stort med all vår kunskap och expertis. Jag är stolt över att få verka i en bransch i framkant som bidrar stort till samhället!

Styrelseledamot Anders Elbjär

Anders Ellbjär, Aventus
Styrelseledamot

Jag är sedan juni nyvald ledamot av styrelsen i Kompetens­företagen. Det är med stor glädje och stolthet jag tackade jag till att ingå i denna kompetenta styrelse. Styrelsearbetet i Kompetens­företagen är både spännande och viktigt då det är en bransch i ständig förändring, där vi har en viktig uppgift att fylla för att kunna möta alla våra kunders behov. Har du tankar funderingar som du vill jag beaktar i mitt styrelsearbete är du välkommen att kontakta mig.

Förbundsdirektör Patrik Eidfelt

Patrik Eidfelt, Kompetens­företagen
Styrelseledamot