Styrelse

Kompetensföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, som medlemmarna sedan röstar om.  Den ska ha en representativ sammansättning med hänsyn till medlemsstrukturen. Styrelseledamöterna ska vara vd eller annan person i ledande ställning.

 

Styrelseledamöter