Kompetensföretagen är medlem av World Employment Confederation-Europe, WEC. De organiserar nationella bemanningsorganisationer och har bland annat med sex av världens största bemanningsföretag.

WEC Europe arbetar för att utveckla branschens möjligheter på de europeiska arbetsmarknaderna och bevakar branschens intressen i EU (bl a Tjänstedirektivet och Bemanningsdirektivet).
WEC Europe och Amsterdams universitet driver tillsammans ett kunskapscenter ”Flex Work Research Centre”. Centret samlar all forskning, utredningar och annan intressant information om bemanningsbranschen. Målgruppen är forskare, utredare, tjänstemän och politiker som på olika sätt är intresserade av branschen. Skaffa dig ett försprång genom att veta vad som händer internationellt – som med all säkerhet på olika sätt påverkar oss här på hemmaplan.

Som medlem i Kompetensföretagen har du tillgång till WEC-Europe nyhetsbrev och konferenser. Genom oss är samtliga medlemsföretag medlemmar även i WEC-Global. Kompetensföretagens förbundsdirektör är representant i det internationella samarbetet.