Kompetensföretagen är medlem av World Employment Confederation-Europe, WEC. De organiserar nationella branschorganisationer och har bland annat sex av världens största bemanningsföretag som medlemmar.

WEC Europe arbetar för att utveckla branschens möjligheter på de europeiska arbetsmarknaderna och bevakar branschens intressen i EU (bland annat Tjänstedirektivet och  Bemanningsdirektivet).

WEC har inrättat en särskild arbetsgrupp för den ekonomiska återhämtningen efter Covid-19-pandemin för sina medlemmar. Arbetsgruppen syftar till att samla expertis och att komma med lösningar och rekommendationer som kan genomföras i samarbete med myndigheter, andra ekonomiska sektorer, fackföreningar och samhället i stort. Arbetsgruppen har sitt ursprung i ett projekt som lanserades av globala företag – Randstad, The Adecco Group och ManpowerGroup. Mer information hittar du här.

Som medlem i Kompetensföretagen har du tillgång till WEC-Europes nyhetsbrev och konferenser. Genom oss är samtliga medlemsföretag medlemmar även i WEC-Global.