Hoppa till innehåll

Vi företräder Sveriges kompetensförsörjare

Kompetens­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning. Varje dag hjälper våra medlemmar företag, organisationer och individer att hitta rätt på en arbetsmarknad som är specialiserad, snabbrörlig, fragmenterad och global. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas under trygga former på en föränderlig arbetsmarknad.

Fakta om branschen

Ungefär 2  procent av Sveriges arbetsföra befolkning arbetade 2022 för ett av våra medlems­företag och cirka 106 600 personer var helårsanställda*.

Våra drygt 900 medlems­företag representerar cirka 70 procent av hela branschen.

Kompetens­företagen är en av nio samverkande bransch- och arbetsgivar­organisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemmarna i Almegas förbund – cirka 11 000 företag med över 550 000 medarbetare tillsammans – representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn. Kompetens­företagens medlems­företag är automatiskt medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagar­organisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 50 medlems­organisationer för drygt 60 000 medlems­företag med över 1 500 000 medarbetare.

Vi samarbetar också med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden.

Genom den europeiska organisationen World Employment Confederation, WEC, arbetar vi internationellt med opinionsbildning för att utveckla gemensamma, europeiska standarder samt hjälpa nya medlemsländer i EU att standardisera sina lokala verksamheter.

*Siffran utgår från in­rapportering av antalet anställda i de 35 största medlems­företagen i december 2021, som sedan adderats med 56 procent enligt uppräkningsfaktorn för året.

Vår Vision

Kompetens och innovation för framtidens arbetsmarknad

Vårt löfte

Vi ska med professionalism, nytänkande och respekt möjliggöra arbete som kombinerar trygghet, frihet, utveckling och konkurrenskraft.

Almega – Sveriges ledande organisation för tjänste­företag

Som medlem i ett Kompetens­företagen blir du även medlems­företag i Almega

Almega är en arbetsgivar­organisation inom tjänstesektorn och deras medlems­företag representerar ett sextiotal olika branscher.

Svenskt Näringsliv

Som medlem i ett Almega­förbund blir du automatiskt medlems­företag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. De arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar. Deras vision är: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Som medlem i Svenskt Näringsliv representerar Almega och förbunden medlems­företagen genom att ingå i grupper inom områdena arbetsrätt, löner och avtal, statistik, medlemsärenden och informationsteknik.

Som medlem i Arbetsgivarnytt får du snabbt nyheter via e-post om kollektivavtal, lagar, arbetsmiljöföreskrifter och förskärnings- och pensionsfrågor.

Arbetsgivarnytt