Kompetens­företagen

Vi är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetens­företag i Sverige. Det är viktigt att företag som stimulerar rörlighet hörs i arbetsmarknadspolitiken.

Fakta om oss

Ungefär 2 procent av Sveriges arbetsföra befolkning arbetar idag för ett av våra medlems­företag och cirka 93 000 personer är helårsanställda.

Under 2019 kom 230 000 personer i sysselsättning via ett av våra medlems­företag, varav drygt 62 000 var utlandsfödda.

Våra drygt 750 auktoriserade medlemmar representerar cirka 70 procent av hela branschen.

Kompetens­företagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Vi samarbetar också med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och trygghetsråden.

Genom den europeiska organisationen World Employment Confederation, WEC, arbetar vi internationellt med opinionsbildning för att utveckla gemensamma, europeiska standarder samt hjälpa nya medlemsländer i EU att standardisera sina lokala verksamheter.

Här kan du läsa mer om branschen 

Vår vision:

Kompetens och innovation för framtidens arbetsmarknad

Vårt löfte:

Vi ska med professionalism, nytänkande och respekt möjliggöra arbete som kombinerar trygghet, frihet, utveckling och konkurrenskraft

Almega – Sveriges ledande organisation för tjänste­företag

Som medlem i ett Kompetens­företagen blir du även medlems­företag i Almega

Almega är en arbetsgivar­organisation inom tjänstesektorn och deras medlems­företag representerar ett sextiotal olika branscher.

Svenskt Näringsliv

Som medlem i ett Almega­förbund blir du automatiskt medlems­företag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. De arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar. Deras vision är: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Som medlem i Svenskt Näringsliv representerar Almega och förbunden medlems­företagen genom att ingå i grupper inom områdena arbetsrätt, löner och avtal, statistik, medlemsärenden och informationsteknik.