Hoppa till innehåll

Hur fungerar det under konsultuppdraget? Det kan du läsa mer om här.

Arbetsuppgifter

Som anställd har du skyldighet att utföra de arbetsuppgifter som ditt kollektivavtal omfattar (tjänsteman eller arbetare).

Var du jobbar

Dina arbetsuppgifter utförs på kundföretagets arbetsplatser. Ibland är det i grannhuset, ibland längre bort. Det område inom vilket du kan bli utbokad kallas för ditt tjänstgöringsområde och det finns specificerat i ditt anställningsavtal eller i en separat bilaga.

Hur länge varar ett uppdrag?

Längden på dina uppdrag kan variera mycket. Du kan vara utbokad för endast en dag, några månader eller mer än ett år.

Arbetstider

Huvudregeln är att arbetstiderna är samma för dig som för de anställda på kundföretaget.

Tillgänglighet

Ibland kommer du inte att vara utbokad. Då ska du ändå vara tillgänglig för utbokning med kort varsel, du kan inte resa bort eller stänga av telefonen utan att komma överens om detta med arbetsgivaren. Du kommer att få information om mellan vilka tider du ska finnas tillgänglig för att få nya uppdrag. Hur lång tid i förväg du får reda på uppdraget varierar.

Om du inte trivs

Du kommer att vara på olika typer av arbetsplatser och på någon av dem kanske du upplever att du har ett problem av något slag. Det är viktigt att du pratar med din chef om hur du har det på kundföretaget.