Hoppa till innehåll

Vem är min chef när jag jobbar som konsult? När du är anställd som konsult på ett bemanningsföretag är din arbetsplats inte densamma som din arbetsgivares. Du jobbar istället på det som kallas för kundföretag. Det innebär att du har både en arbetsledare och en konsultchef.

Arbetsledaren finns på kundföretaget 

Som konsult kan man säga att du har två chefer. Den ene är en arbetsledare som finns på plats på, och jobbar för, kundföretaget som du är uthyrd till. Hen är chef över dina arbetsuppgifter. Den personen ska du prata med om dina dagliga uppgifter och rutiner.  

Konsultchefen kan din anställning 

Sen har du en konsultchef som är din kontakt på bemanningsföretagetNär du har frågor om din anställning, eller vilka rättigheter och skyldigheter du har, är det den personen du ska prata med. Din konsultchef är också oftast den du ska prata med om du till exempel vill vara ledig. Vad som gäller för dig i detalj brukar du få reda på i samband med att du anställs. 

Som konsult kan man säga att du har två chefer

Prata med konsultchefen! 

Du och din konsultchef bör prata med varandra regelbundet, så du kan ge en bild av hur det funkar för dig på kundföretaget. Om du upplever svårigheter eller har frågor kring din roll eller ditt uppdrag är det din konsultchef du ska prata med. Om du märker att dina uppgifter på jobbet förändras mycket, är det bra att du pratar med din konsultchef om det också. Många konsulter säger att det mesta löser sig i kontakten med konsultchefen!