Hoppa till innehåll

Våra medlems­företag kompetensförsörjer Sverige!

Bli medlem idag

Har ditt företag verksamhet inom bemanning,omställning eller rekrytering kan du bli medlem i Kompetens­företagen. Vi hjälper dagligen våra cirka 950 medlemsföretag med frågor kring kollektivavtal och i rollen som arbetsgivare.

Vi jobbar också med utbildning, kunskapsspridning och för att branschen ska ha så goda förutsättningar som möjligt. Allt för att du som företagare ska ha förutsättningarna för att lyckas med din verksamhet. Vi gör helt enkelt det vi är bra på, så att du kan fokusera på det som du är bäst på.

 • Kollektivavtal

  Med hjälp av goda kollektivavtal skapas de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare.

 • Hjälp vid förhandling

  Vi finns i hela landet och ger dig personlig och professionell rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och pensionsfrågor. Vi bistår också alltid med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar.

 • Utbildningar och kurser

  Kurserna leds av experter inom de områden som berör din roll som arbetsgivare, chef eller HR-person.

 • Medlemsnätverk

  Kompetensföretagens medlemsnätverk tar upp aktuella frågor för branschen. Som medlem har du möjlighet att vara aktiv i ett eller flera nätverk som rör din verksamhet.

 • Allmänna bestämmelser

  Kompetensföretagens branschanpassade allmänna bestämmelser är kanske bästa sättet att undvika en tvist. För medlemmar är de kostnadsfria.

 • Fri rådgivning kring ditt företags ansvarsförsäkring

  För dig som är medlem ingår 30 minuters gratis rådgivning kring ansvarsförsäkringar av vår partner Söderberg & Partners.

Starta er resa redan idag

Fyll i och skicka in

Genom att fylla i formuläret här på sajten så får vi de uppgifter vi behöver för att ta reda på vad som gäller för dig och ditt företag. Vi kontaktar sedan dig så snart som möjligt.

Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.

 • Organisationsnummer saknas eller är felaktigt. Om ni inte har ett svenskt organisationsnummer, skicka istället en manuell intesseanmälan till intresseanmalningar@almega.se

Rådgivning av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt

Som medlem får du dygnet runt-stöd av vår kunskapsbank på webben,  Arbetsgivarguiden.

I guiden får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om kollektivavtal. Här har vi samlat mallar, checklistor och blanketter som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du får svar på frågor om pension, försäkringar, lön, lagar, arbetsmiljö och annat som rör dig i din roll som arbetsgivare och chef.

Du kan även kontakta våra rådgivare för att få svar på frågor, via telefon, chatt eller mejl. Vår jour når du via telefon, den är öppen under dagtid och kontaktar du oss via mejl får du svar senast dagen efter.

Vad kostar ett medlemskap?

Kostnaden för ett medlemskap varierar utifrån företagets storlek och antal anställda.

Nedan finns räkneexempel för ett arbetsgivar- och branschmedlemskap utifrån företagets årliga lönesumma. Om den årliga lönesumman är:

 • 5 miljoner kronor blir avgiften ungefär 15 600 kronor per år.
 • 20 miljoner kronor blir avgiften ungefär 54 800 kronor per år.
 • Är företaget nystartat blir avgiften 11 450 kronor första kalenderåret.

Räkneexemplen inkluderar avgift till Kompetens­företagen, Almega och Svenskt Näringsliv.

Om företaget har fler än 250 anställda eller tillhör en koncern med fler än 250 anställda ber vi er mejla till  intresseanmalningar@almega.se för att räkna ut medlems­avgiften.

För övriga frågor eller hjälp med att räkna ut vad ett branschmedlemskap kostar ber vi er att mejla till intresseanmalningar@almega.se

Beräkna medlemsavgiften

Vad kostar det?

Välj förbund och
typ av medlemskap

Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.

Du behöver fylla i detta fält för att fortsätta
Du behöver fylla i detta fält för att fortsätta

Beräkna medlemsavgiften

Vad kostar det?

Ange företagsuppgifter

Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.

Du behöver fylla i detta fält för att fortsätta

Beräkna medlemsavgiften

Beräknad medlemsavgift

{{ selectedOrganizationName }}

{{ selectedProductName }}
Medlemsavgift inkl. serviceavgift*
{{ formatSum.format(fees.base.Fee) }}
Moms
{{ formatSum.format(fees.base.Vat) }}

* Detta är en summerad total som delvis är momsbelagd samt avdragsgill

Total ex. moms
{{ formatSum.format(fees.total.Fee) }} / år
Total inkl. moms
{{ formatSum.format(fees.total.Fee + fees.total.Vat) }} / år

Kommande infomöten

Vanliga frågor om medlemskap

Hur snabbt kan jag bli medlem?

Om du uppfyller alla villkor kan du bli medlem vid nästa månadsskifte.

Måste jag bli medlem i Almega?

Ja.  Oavsett medlemskapsform blir du medlem i Almega. Om du är branschmedlem behöver du betala ett serviceavtal med Almega. Kostnaden varierar beroende på antal anställda i företaget.  Arbetsgivar- och branschmedlemmar betalar  en medlemsavgift till Almega som bakas in i samma faktura som avgiften till Kompetens­företagen. Avgiften baseras på föregående års lönesummor i ditt företag.

Måste jag bli medlem i Svenskt Näringsliv?

Ja. Kompetens­företagen är medlem i Svenskt Näringsliv. Det innebär att våra medlemmar också blir medlemmar i Svenskt Näringsliv. Kostnaden bakas in i samma faktura som din avgift till Kompetens­företagen.

När kan jag få kollektivavtal?

Du kan teckna kollektivavtal efter att ansökan om inkoppling gjorts, och är dessutom ett villkor för arbetsgivar- och branschmedlemskap.

Inför din inkoppling kontaktas du av en förhandlare/rådgivare hos oss.

Vilka villkor ställs för branschmedlemskap?

Läs mer om

Läs mer om villkoren för branschmedlemskap.

Vilka villkor ställs för arbetsgivar- och branschmedlemskap?

Villkoren för arbetsgivar- och branschmedlemskap kan du läsa här.

Kan jag själv välja vilken ansvarsförsäkring jag vill ha?

Nej, du kan inte välja försäkringsform, men du kan välja försäkringsbolag- eller förmedlare. Läs mer om våra försäkringar här.

Vad betyder ”ordning och reda i ekonomin”?

Man får inte ha skulder hos Kronofogden, man får heller inte släpa efter med skatter och avgifter. Företagets egna kapital får inte understiga hälften av aktiekapitalet. Som medlems­företag får man heller inte ha anmärkning i revisionsberättelsen.

Vilka utbildningar måste jag gå?

Det beror på vilken typ av medlemskap som är aktuellt. I ett branschmedlemskap finns ett krav på att en person på företaget ska ha genom gått en allmän arbetsrättslig utbildning. Den sker i form av ett kortare webbinarium. Den görs på egen hand vid en tidpunkt som passar företaget. Se här för aktuella datum för dessa.

För arbetsgivar- och branschmedlemskap ställs krav på genomgången webbaserad utbildning i avtalen gällande LO-förbunden samt tjänstemanna­avtalet med Unionen och Akademiker­förbunden. Se här för aktuella datum för dessa.

För auktoriserade medlemmar krävs genomgången kollektivavtals­utbildning i LO- och tjänstemannaavtalen enligt ovan samt deltagande i auktorisations­utbildning som sker på plats i Almegas lokaler och som omfattar en dag. Läs mer om dessa utbildningar, och se aktuella datum här

Kan ett utländskt företag bli medlem?

Ja, om de har ett svenskt driftställe. Om man har en stadigvarande plats för affärsverksamhet, kallas det för fast driftställe. Termen driftställe förutsätter någon form av rörelsedrivande verksamhet som anknyter till viss ort eller visst land. Företaget måste även vara registrerat för moms, F-skatt och arbetsgivaravgifter i Sverige. Utländska företag kan dock inte bli auktoriserade.

Vilket kollektivavtal ska jag ha?

Kollektiv­avtalet styrs av företagets bransch- och verksamhetsområde. Om du är osäker på vilket kollektivavtal du ska ha, kontakta någon av våra förhandlare. Du som är branschmedlem behöver inte kollektivavtal.

Kan jag vara medlem i andra bransch­organisationer samtidigt?

Ja, om du har andra verksamhetsområden.

Vad betyder ”svenskt driftställe”?

Att verksamheten bedrivs från, och är skrivet på, en fast adress i Sverige – postbox räcker inte.

Hur många anställda måste jag ha?

arbetsgivar- och branschmedlemskap och för auktorisation krävs minst en anställd. I branschmedlemskapet ställs inget sådant krav.

Vilka avgifter betalar jag i de olika medlemskapen?

Bransch­avgiften är densamma i de olika medlemskapen, kostnaden bakas in i den faktura du betalar till Kompetens­företagen.

Arbetsgivar- och branschmedlemmar betalar även en avgift till Almega, baserat på föregående års lönekostnader i företaget.

Branschmedlemmar betalar en serviceavgift till Almega.

I respektive medlemskap ingår även medlemskap i Svenskt Näringsliv. Betalningen för detta sker via din faktura.

Kan man vara ständig branschmedlem eller förväntas man byta medlemskapsform efter en tid? Det är up

Det är upp till varje enskild medlem. Branschmedlemskapet gör det möjligt att successivt växa in i kollektivavtal och auktorisation.

Skiljer sig kostnaderna för de olika medlemskapsformerna åt?

Medlems­avgiften är kostnadsneutral oavsett medlemskapsform.