Auktorisation

Auktorisationen säkerställer att du som medlem arbetar seriöst och uppfyller våra höga krav. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

 

Auktorisation – en kvalitetsstämpel

Arbetsgivar- och branschmedlemmar i Kompetens­företagen kan ansöka om auktorisation. Medlems­företaget granskas vid första auktorisationstillfället och därefter en gång om året.

Granskningen sker i auktorisationsnämnden och därefter beslutar Kompetens­företagens styrelse om auktorisation.

Företag som har haft verksamhet i mindre än ett år kan inte ansöka om auktorisation förrän efter cirka 12 månader, men de måste uppfylla de grundläggande villkoren för Arbetsgivar- och branschmedlemskap.

 


alla_auktorisationer_lores450px

Alla medlems­företag finns sökbara på tryggakompetensen.se