Hoppa till innehåll

Auktorisation

Auktorisationen säkerställer att du som medlem arbetar seriöst och uppfyller våra höga krav. Det innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

En kvalitetsstämpel

Arbetsgivar- och branschmedlemmar i Kompetens­företagen erbjuds att ansöka om auktorisation. Medlems­företaget granskas vid första auktorisationstillfället och därefter en gång om året.

Granskningen sker i auktorisationsnämnd och därefter beslutar Kompetens­företagens styrelse om auktorisation.

Företag som har haft verksamhet i mindre än ett år kan inte ansöka om auktorisation förrän efter cirka 12 månader, men de måste uppfylla de grundläggande villkoren för Arbetsgivar- och branschmedlemskap.

TRE OLIKA AUKTORISATIONER

För bemannings­företag

Grundläggande för att kunna bli auktoriserat är att företaget är arbetsgivar- och branschmedlem i Kompetensföretagen.

För omställnings­företag

Grundläggande för att kunna bli auktoriserat är att företaget är arbetsgivar- och branschmedlem i Kompetensföretagen.

För rekryterings­företag

Grundläggande för att kunna bli auktoriserat är att företaget är arbetsgivar- och branschmedlem i Kompetensföretagen.

logotyper auktorisation

Vägen till ett auktoriserat förtag

Villkor

För att bli auktoriserat bemannings-, omställnings- eller rekryteringsföretag behöver företagen uppfylla villkoren för auktorisation.

Ansökan

Kompetensföretagen erbjuder tre typer av auktorisationer

Granskning

När ansökan är komplett granskar auktorisationshandläggaren inkomna ansökningar.

Beslut

Auktorisationsnämnden går igenom varje företags ansökan om auktorisation. Nämnden lämnar därefter rekommendation till beslut till Kompetensföretagens styrelse.

Besked

När styrelsen beslutar får du ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller inte.

Ta första steget

Möt auktorisationsnämndens ordförande Göran Hägglund

Göran Hägglund är ordförande för Kompetensföretagens auktorisationsnämnd sedan 2018. Hans uppgift är att leda nämndens arbete med granskning av auktorisationsansökningar och rekommendationer till Kompetensföretagens styrelse.

Auktorisationsnämndens ordförande Göran Hägglund

Vi har över 900 medlemmar

Om du skriver hela eller delar av ett företagsnamn eller organisationsnummer i rutan listas de företag som motsvarar informationen under.

Ansök om medlemskap

Vanliga frågor om auktorisation

Auktoriserade företag får rabatt på företagsförsäkring

För medlemskap i Kompetensföretagen krävs att företagsförsäkringen har ansvarsförsäkring. I ett samarbete med Söderberg & Partners och Svedea har medlemmar möjlighet att teckna företagsförsäkring hos dem som motsvarar de krav som ställs för medlemskap. Det går givetvis att teckna hos andra försäkringsbolag för den som så önskar.

Auktoriserade medlemsföretag behöver meddela detta till Söderberg & Partners (om det inte gjorts tidigare) och får då 10 procents rabatt på sin företagsförsäkring vid nästa årsförnyelse.

Företagsförsäkringen kan innehålla olika delar beroende på behov, som till exempel ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, egendomsförsäkring, tjänstereseförsäkring och så vidare. För mer information, kontakta Söderberg & Partners

Epost: kompetensforetagen@soderbergpartners.se
Tel: 08 – 501 115 08

alt=""