Auktorisation

Auktorisationen säkerställer att du som medlem arbetar seriöst och uppfyller våra höga krav. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

 

Auktorisation – en kvalitetsstämpel

Arbetsgivar- och branschmedlemmar i Kompetens­företagen kan ansöka om auktorisation. Medlems­företaget granskas vid första auktorisationstillfället och därefter en gång om året.

Granskningen sker i auktorisationsnämnden och därefter beslutar Kompetens­företagens styrelse om auktorisation.

Företag som har haft verksamhet i mindre än ett år kan inte ansöka om auktorisation förrän efter cirka 12 månader, men de måste uppfylla de grundläggande villkoren för Arbetsgivar- och branschmedlemskap.

Tre olika auktorisationer

Vi erbjuder tre typer av auktorisation, för bemannings-, omställnings- och rekryterings­företag. Du kan söka alla auktorisationer om du bedriver sådan verksamhet, men måste ha gjort det i minst tolv månader för respektive område.

Auktorisation för bemannings­företag

Verksamhetsområden: personaluthyrning och personalentreprenad.

Auktorisation för omställnings­företag

Verksamhetsområden: jobbförmedling, coachning, utbildning, HR-utveckling och etableringslots.

Omställnings­företaget ska bifoga redogörelse för: omställningsprocessen, kvalitet och resultatmätning, kompetensprofil och referenser gällande pågående eller avslutade uppdrag.

Auktorisation för rekryterings­företag

Verksamhetsområden: rekrytering, search, Interim management och headhunting.

Rekryterings­företag ska bifoga redogörelse för: rekryteringsprocessen med kandidathantering, arbete med att säkerställa efterlevnad av rekryteringsprocessen, organisation och referenser som styrker angiven rekryteringsverksamhet.

 

Länkar för att läsa mer och ansöka

Lär mer om auktorisationsvillkoren

Här ansöker du om auktorisation, oavsett verksamhet

 


alla_auktorisationer_lores450px

Alla medlems­företag finns sökbara på tryggakompetensen.se