Hoppa till innehåll

Köp- och användarvillkor

Användarvillkor

Allt tillgängligt material som ingår i Kompetensföretagens allmänna bestämmelser är framtaget av Kompetensföretagen. Mångfaldigande av materialet är enligt lagen om upphovsrätt 1960:729 förbjuden. 
Användare av materialet får inte kopiera, trycka, duplicera, eller genom mellanlagring hantera avtalen elektroniskt.

Användarvillkor för prenumeration på Kompetensföretagens allmänna bestämmelser

1. Allmänt

Kompetensföretagen tillhandahåller via denna webbshop en prenumerationsbaserad digital tjänst, i användarvillkoren nedan kallat Tjänsten, som ger tillgång till nedladdning av samtliga Kompetensföretagens allmänna bestämmelser.

I användarvillkoren nedan kallas det företag eller organisation som beställer abonnemangstjänsten för Företaget och Kompetensföretagen (organisationsnummer 802414-4324) för Kompetensföretagen.

Företaget äger rätt att under gällande prenumerationsperiod på nedan angivna villkor låta Företagets anställda använda Tjänsten beskriven i punkt 2. De som använder Tjänsten kallas nedan Användare.

2.Tjänsten

Direkt efter att Användaren via denna webbshop beställt Tjänsten och accepterat dessa användarvilllkor får Användaren tillgång till det innehåll som vid var tidpunkt tillhandahålls i Kompetensföretagens webbutik. Tjänsten och dess innehåll kan i framtiden från tid till annan komma att bytas ut. Byte, ändring eller uppdatering av Tjänstens innehåll samt ändringar i hur Kompetensföretagens webbutik i övrigt ser ut ska inte anses utgöra en ändring av användarvillkoren eller av Tjänsten. Användaren måste, för att kunna nyttja Tjänsten, registrera ett användarkonto på webbshoppen. Företaget löser ett abonnemang kopplat till en användare. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Användarens användarkonto.

Tjänsten omfattar digital tillgång till de av Kompetensföretagen utgivna allmänna bestämmelser som vid var tid finns publicerade på webbshoppen.

3.Tillåten användning av Tjänsten

Företaget äger rätt att under gällande abonnemangsperiod sända allmänna bestämmelserna i samband med offertgivning och/eller avtalsförhandlingar till kund, presumtiv kund eller samarbetspartner. De allmänna bestämmelserna får sändas elektroniskt eller utskrivna i pappersform.

Är Företaget advokatbyrå, juristfirma eller motsvarande konsultföretag får de allmänna bestämmelserna under gällande prenumerationsperiod användas enbart i den egna verksamheten och i samband med rådgivning åt kunder. De allmänna bestämmelserna får inte skickas till sådant Företags kunder (klienter) för att denna ska använda de allmänna bestämmelserna mot sina kunder eller samarbetspartners.

4.Företagets åtagande

Företaget förbinder sig att:

a) Tillse att endast anställda i Företaget får tillgång till de allmänna bestämmelserna via Tjänsten,

b) Tillse att de allmänna bestämmelserna inte lagras elektroniskt annat än i samband med tillåten användning enligt punkt 3,

c) Tillse att de allmänna bestämmelserna inte skrivs ut eller använts i pappersform annat än i samband med tillåten användning enligt punkt 3,

d) Tillse att utskrivna allmänna bestämmelser i pappersform inte används efter prenumerationsperiodens upphörande,

e) Tillse att de allmänna bestämmelserna endast levereras i sin helhet, samt att

f) Vid prenumerationsperiodens upphörande se till att de allmänna bestämmelserna inte finns tillgängliga i elektronisk form eller att det finns från Tjänsten utskrivna de allmänna bestämmelserna på Företagets kontor i pappersform.

5.Avgift

Prenumerationsavgiften betalas periodvis i förskott, via Webbplatsens föreslagna betalsätt, för respektive abonnemangsperiod. Kompetensföretagen äger rätt att ändra avgiften under förutsättning att Företaget aviserats därom senast en månad i förväg. Den nya avgiften gäller från och med när abonnemangsperioden förlängs.

6. Prenumerationsperiod och uppsägning

Prenumerationsperioden förlängs automatiskt med 1 (ett) år i taget. Vill man avsluta abonnemanget görs detta av Företaget via kontot i webbshoppen senast 1 (en) månad före abonnemangsperiodens utgång. Om du avbryter din betalning innan ditt nuvarande abonnemang gått ut kommer du inte att återbetalas för resten av innevarande abonnemangsperiod som redan betalats. Kompetensföretagen får säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om Företaget bryter mot användarvillkoren eller inte betalt förfallna avgifter och inte vidtagit rättelse inom 15 arbetsdagar efter begäran om sådan rättelse från Kompetensföretagen.

7.Ändrade villkor

Kompetensföretagen äger rätt att ändra användarvillkoren under förutsättning att Företaget aviserats därom senast tre månader i förväg. De ändrade villkoren gäller från och med när abonnemangsperioden förlängs.

8.Priser och betalning

Priser: Priserna är angivna i SEK exklusive gällande moms. 

Betalning: Betalningsvillkor: 30 dagar.

Personuppgifter: Personuppgifter som du lämnat till oss kommer enbart att användas av oss på Kompetensföretagen för att vi ska kunna behålla vår kundrelation. Vill du göra någon ändring av uppgifterna gör du detta under Mitt konto-Kundinformation (ligger under ditt namn uppe till höger). Vill du bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att kontakta oss via info@kompetensforetagen.se. Läs mer om Almegas dataskyddspolicy