Hoppa till innehåll

Auktorisationsnämnd

Auktorisationsnämndens uppgift är att granska medlems­företagens auktorisationsansökningar och ge rekommendation på beslut till Kompetens­företagens styrelse.

Det är hos styrelsen som det avgörande beslutet om beviljande av auktorisation ligger. Nämnden och suppleanterna består av representanter från Kompetens­företagen, Unionen och LO-förbunden. Ordförande är Göran Hägglund. Granskningen som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är fråga om en första granskning eller en årlig granskning.

Nämdledarmöter

 • Göran Hägglund, ordförande
 • Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetens­företagen
 • Magnus Bergqvist, styrelseledamot Kompetens­företagen
 • Charlotte Järeby Hellman,
  styrelseledamot Kompetensföretagen
 • Andreas Wallén, Unionen
 • Kent Ackholt, LO-förbunden
 • Marie From, Akademiker­förbunden

Föredragande sekreterare: Marja Holmer

Suppleanter

 • Camilla Campelo, styrelseledamot Kompetens­företagen
 • Åsa Edman Källströmer, styrelseledamot Kompetens­företagen
 • Tina Nordling, LO-förbunden
 • Maria Johansson, Akademiker­förbunden

Sammanträden 2024

 • 15 februari
 • 21 mars
 • 16 april
 • 23 maj
 • 12 juni
 • 17 september
 • 14 oktober
 • 21 november
 • 12 december