Auktorisations­nämnden

Auktorisationsnämndens uppgift är att granska medlems­företagens auktorisationsansökningar och ge rekommendation på beslut till Kompetens­företagens styrelse. Det är hos styrelsen som det avgörande beslutet om beviljande av auktorisation ligger. Nämnden och suppleanterna består av representanter från Kompetens­företagen, Unionen och LO-förbunden. Ordförande är Göran Hägglund. Granskningen som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är fråga om en första granskning eller en årlig granskning.