Hoppa till innehåll

Vad tjänar man som konsult? Hur din lön när du jobbar som konsult räknas ut skiljer sig åt beroende på om du är arbetare eller tjänsteman. I bemanningsavtalet som gäller för ditt yrke bestäms hur lönen ska se ut, och det kan du läsa mer om här.

Lön för tjänstemän på bemanningsavtalet 

Om du är tjänsteman har du en garanterad lön för minst 133 timmar per månad, eller 150 timmar per månad efter 18 månaders sammanhängande anställning. Om du arbetar fler timmar än så får du det som kallas prestationslön för dessa timmar. Sen tillkommer givetvis ersättning om du jobbat övertid eller haft så kallad förskjuten arbetstid.  

Bemanningsavtalet med LO – lön enligt GFL 

Om du jobbar på LO-avtalet räknas lönen fram via något som kallas GFL, genomsnittligt förtjänstläge. Det innebär att din lön följer kundföretagens löneläge och du tjänar i snitt lika mycket som de anställda på kundföretaget som har arbetsuppgifter som motsvarar dina. Då spelar det ingen roll om de som din lön beräknas efter är äldre eller har lång arbetslivserfarenhet. Det betyder att du kan tjäna mer än om du varit direktanställd hos kundföretaget.   

OB-ersättning och bonus 

Om du jobbar på LO-avtalet har även rätt till andra ersättningar som OB. Enligt bemanningsavtalet ska även så kallade rörliga lönedelar, bonusar, tas med när din GFL räknas ut. Det kan vara bra att veta att bonusen måste ha delats ut de senaste tolv månaderna för att räknas in i din GFL.  

Lönen påverkas av hur många timmar du jobbar  

Som bemanningskonsult kan du få olika mycket i lön olika månader. Det beror bland annat hur lång månaden är och om det är många timmar du jobbar. Lönen kan också påverkas av efterfrågan från kundföretagen. Ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka men kan vara kortare om kunden har kortare ordinarie arbetstid. 

Helglön 

Du som är tillsvidareanställd och har timlön eller har en tidsbegränsad anställning i mer än tre månader har rätt till helglön. Den betalas ut för vissa helgdagar enligt reglerna i kollektivavtalet. 

När du inte har uppdrag – inkomstgaranti 

Vad händer om du inte har ett uppdrag, får du någon lön då? Jo, du får en ersättning per timme som kallas garantiersättning. Beräkning av garanti görs med utgångspunkt från den faktiska arbetstiden i en kalendermånad och kan max betalas ut för 8 timmar per dygn.