Hoppa till innehåll
Händer skriver på tangentbord

Ansökan om årlig granskning

Auktoriserade medlemsföretag granskas en gång om året. Får företaget avslag på ansökan, kvarstår medlemskapet under förutsättning att medlemsvillkoren uppfylls. Vid avslag underrättas företaget skriftligen.

1. Du får en påminnelse

Företaget får ett påminnelsemejl från det digitala ansökningsverktyget – auktorisationsverktyget – när det är dags att ansöka om årlig granskning av auktorisationen. Tänk på att det är medlemsföretaget som har skyldighet att inkomma med ansökan. Det är därför mycket viktig att era kontaktuppgifter är korrekta och aktuella, så det påminnelsemejl som går ut når rätt person.

2. Granskning inför auktorisation

Granskningen som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är fråga om en första granskning eller en årlig granskning.

3. Styrelsen fattar beslut

Kompetensföretagens styrelse fattar det slutliga beslutet om auktorisation ska beviljas och följer vanligtvis auktorisationsnämndens rekommendationer. Har styrelsen en avvikande mening går ärendet tillbaka till auktorisationsnämnden.

4. Besked

När styrelsen har fattat beslut kommer besked via mejl, om auktorisationen har blivit beviljad eller avslagen.

Har ansökan bordlagts i nämnden kommer skriftligt besked via mejl, om att komplettera uppgifter i ansökan.

Om det blir avslag på auktorisationsansökan kommer ett skriftlig besked.

Styrelsen kan också ge er besked om fråntagande av auktorisation och uteslutning. Ni kan också få besked om varning om ni har begått en mindre förseelse som strider mot villkoren för auktorisationen.

5. Auktorisationen gäller i ett år

Efter ett år ansöker ni igen, nu om årlig granskning för att få auktorisationen förnyad.

Om årlig granskning av auktorisation inte söks

Årlig granskning är ett villkor för auktorisation. För att bibehålla auktorisationen måste denna sökas årligen. Inkommer inte ansökan om årlig granskning beslutar styrelsen om fråntagande.