Hoppa till innehåll

Som medlem har du möjlighet att teckna vår branschanpassade ansvarsförsäkring. Försäkringen motsvarar de krav som ställs för medlemskap.

Kompetensföretagen har ett samarbete med Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Svedea, som innebär att du som medlem har möjlighet att teckna olika försäkringar hos dem. Dessa motsvarar de krav som ställs för medlemskap. Du kan givetvis tecknas hos andra försäkringsbolag om du så önskar.

Söderberg & Partners försäkringslösning är anpassad till kompetensbranschens alla olika verksamhetsområden såsom personaluthyrning, entreprenad, rekrytering, omställning och jobbförmedling. Försäkringen skyddar företaget när det drabbas av skadeståndskrav. Samma erbjudanden kan finnas hos andra försäkringsbolag.

Ser det intressant ut, fyll i och skicka in en offertförfrågan, så återkommer Söderberg & Partners med ett förslag på försäkringslösning och premie.

Nedan följer mer information om Söderberg & Partners olika försäkringsprodukter och ansöka.

alt=""

Företagsförsäkring

Grundpaketet som Söderberg & Partners erbjuder innehåller de försäkringar som krävs för att bli medlem. I detta paket ingår Allmän ansvarsförsäkring, Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada och Förmögenhetsbrottsförsäkring.

Försäkringens omfattning:

 • Allmän ansvarsförsäkring, 10 000 000 SEK per skada max 20 000 000 SEK per år
 • Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, 2 865 000 SEK per skada och år*, 50 prisbasbelopp
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring, 2 000 000 SEK per skada och år

*Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, kan även benämnas professionsansvar eller konsultansvar.

Fri rådgivning kring ditt företags ansvarsförsäkring

Alla företag riskerar att få skadeståndsanspråk riktade mot sig som kan kosta företaget både tid och pengar. Som medlem i Kompetensföretagen ska du enligt våra villkor ha en ansvarsförsäkring. Alla medlemmar erbjuds därför 30 minuters gratis rådgivning kring ansvarsförsäkringar av vår partner Söderberg & Partners. De kan ge dig råd i frågor kring bland annat skadeärenden, hur man ska agera om man får ett krav riktat mot sitt företag och vad som är viktigt att tänka på i kundavtal kopplat till försäkring.

Du förbinder dig inte att teckna ansvarsförsäkring via Söderberg & Partners utan samtalet med försäkringsrådgivaren är en service till dig som är medlem. Om du ännu inte är medlem men tänker auktorisera ditt företag i Kompetensföretagen kan det vara bra att få rådgivning om den obligatoriska ansvarsförsäkringen innan du gör din ansökan, eftersom det är ett av de områden där flest frågor brukar dyka upp.  

Logotyp söderberg&partners

För mer information kontakta gärna någon av nedanstående rådgivare på Söderberg & Partners:

Birgitta Pettersson, 070- 66 88 953

Erik Nilsson 070-462 46 08   

Mikael Henningsson 070- 81 84 887

Fredrik Lahte 072- 85 55 209

Försäkring för underkonsulter

Vid anlitande av underkonsulter är vår starka rekommendation att ni alltid inkräver ett försäkringsbevis eller certifikat utfärdat av underkonsultens försäkringsgivare. Enligt vår kontakt på Söderberg & Partners bör följande uppgifter framgå av beviset:

 • Försäkrad verksamhet
 • Försäkringsmoment
 • Försäkringsbelopp
 • Försäkringsperiod
 • Självrisk

Underkonsultens försäkring ska minst omfatta följande försäkringsmoment och försäkringsbelopp:

Allmän ansvarsförsäkring, MSEK 10 per skada och MSEK 20 per år

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, MSEK 2 per skada och år

Förmögenhetsbrottsförsäkring, MSEK 2 per skada och år

Skulle ni påta er ett större ansvar än vad de Allmänna bestämmelserna föreskriver är det ytterst viktigt att både ni och underkonsulten justerar försäkringen att gälla för det utökade ansvarstagandet. Vidare är det viktigt att ni kontrollerar att er försäkring gäller för den verksamhet underkonsulten bedriver.

Skaderesultatet påverkar premien och villkoren

Er premie och era villkor är direkt avhängiga av er skadestatistik. Därför bör ni i möjligaste mån undvika att er skadestatistik påverkas av underkonsultens arbete, som bör ha en egen försäkring. Vidare skulle er försäkringsgivare i händelse av skada och utbetalning av ersättning i sin tur påkalla underkonsultens juridiska ansvar (regressrätt) om det klart framgår att denne gjort felet. Har inte underkonsulten egen försäkring i denna situation kommer denne att få ersätta skadan själv.

Önskar ni ytterligare information eller om er underkonsult har behov att teckna en försäkring är ni välkommen att kontakta försäkringsförmedlare Söderberg & Partners. Läs mer om företagsförsäkring.

Försäkring för självriskreducering

I tillägg till företagsförsäkringen kan man välja en till en försäkring för självriskreducering vid skada på kundens motorfordon.

Enligt branschens Allmänna bestämmelser ansvarar inte företaget för eventuella skador på kundens motorfordon. Tyvärr är det dock ganska vanligt att den skadelidande kunden vänder sig till företaget, som till exempel hyrt ut en chaufför som orsakat en skada, och ställer krav på ersättning. I många fall väljer företaget att ersätta sin kund med kostnaden för självrisken, för att behålla en god affärsrelation.

Företagsförsäkring ersätter inte skador på motorfordon och inte heller skador som omfattas av trafikförsäkringen eftersom det är undantaget i de Allmänna bestämmelserna och därför blir detta en kostnad som företaget ensamt får stå för.

Fordonsförsäkring

Söderberg & Partners  kan erbjuda en fordonsförsäkring för företagens motorfordon till en av marknadens bästa försäkringsvillkor och premier.  Kontakta Söderberg & Partners för mer information.

Frivillig gruppförsäkring

Kompetensföretagen och Almega har tillsammans med Skandia tagit fram en frivillig gruppförsäkring som du som medlem kan erbjuda dina anställda.

Administration, frågor samt skador

Söderberg & Partners är vår försäkringsförmedlare och sköter all administration samt rådgivning gällande företagsförsäkring. För mer information om försäkringen kontakta Söderberg & Partners.

alt=""

Kundtjänst

 • Öppettider måndag – fredag mellan 09.00—16.00
 • Telefonnummer 08 -501 115 08
 • E-post

Söderberg & Partners erbjuder nu en ännu högre servicenivå med en kundtjänst specifikt för Kompetensföretagen. Kundtjänsten kommer att besvara enklare försäkrings- och fakturafrågor samt se till att rätt försäkringsrådgivare återkopplar snarast där behovet finns.