Hoppa till innehåll

Att snabbt kunna hantera förändring är ett måste för båda offentliga och privata verksamheter. I våra medlemsföretag finner de den externa hjälp som behövs för att bemanna, rekrytera eller ställa om medarbetare 

Stora arbetsgivare kan ha en intern organisation som klarar den typen av utmaningar, men det är få som har spetskompetens inom alla områden. Att anlita experter är det ingen som funderar över när det ska dras ny el i en byggnad eller ett nytt IT-system ska byggas. Att anlita experter i HR-frågor borde vara lika självklart.  

I lägen när det är svårt för arbetsgivaren att förutse hur länge kompetensen kommer att behövas, eller hur många personer det rör sig om över tid. När man vet att kostnaden för att rekrytera för få eller för många blir hög vid en felbedömning. När det saknas en specialist för ett visst projekt.  

Att anlita experter är det ingen som funderar över när det ska dras ny el i en byggnad

Kompetensföretag är helt enkelt en extern HR-partner i tiden. Våra medlemsföretag hjälper till med kompetensprofilen och hanterar rekryteringen av personal till de nya arbetsuppgifterna. Då kan kunden i sin tur fokusera på kärnverksamheten och göra det de är bäst på. Istället för att jaga vikarier, se till att operationsteamet är fulltaligt eller ställa om sina medarbetare. 

Medlemsföretagen rycker till exempel ut när myndigheter får nya arbetsuppgifter eller när ny infrastruktur ska sjösättas och skötas. Under coronapandemin har flera medlemsföretag hjälpt till med att till exempel sanera och tillverka sjukvårdsutrustning eller andra viktiga produkter, ställt om dem som förlorat sina jobb på grund av pandemin och skapat e-learningprogram för utbildning om säker arbetsmiljö. Ytterligare ett medlemsföretag stöttade både Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Stockholms län med rekrytering i stora volymer för att de skulle klara det ökade arbetstrycket.  

Många av framtidens yrken känner vi ännu inte till

Hela världen befinner sig i en oförutsägbar tid, med osäkerhet kring sysselsättning, samhällsekonomi och konjunktur. Långtidsarbetslöshet och kompetensbrist är två stora hot. Arbetsmarknaden blir alltmer specialiserad och förmågan att hitta rätt kompetens i rätt tid blir avgörande för företagens – och Sveriges – konkurrenskraft. Många av framtidens yrken känner vi ännu inte till. Däremot vet vi att kompetenskraven har ökat kontinuerligt och det livslåga lärandet är här för att stanna. Allt detta ställer nya krav på arbetsmarknadens former och funktioner. Kompetensbranschen har utvecklats som ett svar på många av de kraven. Den hjälper verksamheter att hitta och erbjuda den kompetens som krävs, och individen till rätt och tryggt arbete. Våra medlemsföretag kommer att vara avgörande för arbetsmarknadens utmaningar – ofta i rollen av extern HR-partner.   

//Patrik