Hoppa till innehåll

Den pågående pandemin har haft stora konsekvenser för landets företag. Vissa branscher har drabbats mycket hårt medan andra har sett ett ökat behov av arbetskraft. Bemanningsföretaget Boge Kompetens jobbar framförallt mot industrin i Ulricehamn med omnejd. Genom god dialog med medarbetarna kunde man göra en snabb omställning efter den lokala industrins och samhällets ökade behov, och bidra till  tillverkning av handspritflaskor.

Boge Kompetens arbetar med bemanning, rekrytering och utbildning. Företaget är verksamt i Ulricehamn och kundbasen består till stor del av industri- och hantverksföretag i området. 

Vår omställning har såklart varit en trygghet för våra medarbetare

– Vi jobbar med hjärtat nära våra kunder, berättar Åsa Andersson, verksamhetsansvarig för bemanning & rekrytering. 

Snabb omställning till tillverkning av handspritflaskor

– Några av våra kunder har drabbats jättehårt, inte minst inom fordonsindustrin. När vi såg att det istället blev ett ökat behov inom andra delar av industrin, så ställde vi om snabbt och har lyckats flytta medarbetare dit behoven finns. Till exempel har plastindustrin gått bra lokalt, bland annat på grund av en tillverkare som gör flaskor till handsprit. Vår omställning har såklart varit en trygghet för våra medarbetare, samtidigt som vi också lyckas stötta företag genom att hjälpa till med deras bemanningsbehov, förklarar Åsa Andersson. 

Bra samarbete i svårt läge

Under året har Boge Kompetens infört ett antal säkerhetsåtgärder för att trygga medarbetares och kunders hälsa. Det har funnits ett stort stöd och förståelse för situationen hos medarbetarna på företaget. 

– Vi har anställda som varit hos oss i flera år och de har varit väldigt förstående i den här situationen. Vi har haft en rak och ärlig dialog, vilket i kombination med en bra kontakt med facken har gjort att hela samspelet har varit positivt, berättar Åsa Andersson. 

  

Faktaruta
Företag: Boge Kompetens AB.
Verksamhet: Bemanning, rekrytering och utbildning.
Vision: Vi jobbar med hjärtat!
Närvaro: Ulricehamn.
Antal anställda: ca 30 anställda.
Webbplats Boge Kompetens AB