Hoppa till innehåll

Omställning

Vad innebär omställning?

När Kompetens­företagen pratar omställning menar vi på arbetsmarknaden. God omställning är avgörande för svensk arbetsmarknad och dem som behöver hjälp till nytt jobb eller studier. Det kan vara oavsett om det är på grund av arbetsbrist, arbetsskada eller sjukdom. Företag som arbetar med omställning, ofta våra auktoriserade medlems­företag, kallas också omställningsleverantörer.  Möjligheten till omställning regleras för många i kollektiv­avtalet, och tjänsterna finns då i trygghetsråd som TSL eller TRR. Man kan också få hjälp av ett omställnings­företag via kommuner, Arbetsförmedlingen eller om ens arbetsgivare köper omställningstjänster direkt från en leverantör.  

Omställnings­företag fungerar också som jobbförmedlare. Tack vare sina stora nätverk kan de inte bara stötta personer i processen att söka jobb, de  matchar också arbetssökande till lediga tjänster.  

Omställning är avgörande för arbetsmarknaden

Matchningen är, och har länge varit, ett problem på svensk arbetsmarknad. Även i högkonjunktur har människor varit arbetslösa på grund av matchning som inte fungerat. Vi är övertygade om att alla har en plats på arbetsmarknaden. Därför är god omställning är en ödesfråga för hela vårt samhälle. Att kunna få hjälp att ställa om eller studera vidare blir allt viktigare; det livslånga lärandet är här för att stanna. En arbetsmarknad som rymmer alla kompetenser och där inga grupper lämnas utanför gör att Sverige hålls samman och kan upprätthålla hög förändrings- och konkurrenskraft.  Allt detta gör att omställnings­företagen behövs mer än någonsin. 

Så fungerar omställning

Omställningsprocessen bygger mycket på personen som deltar. En av de viktiga delarna i en omställning är att hjälpa den arbetssökande att titta på och utveckla synen på sig själv och sina mål. Ofta kan hen få hjälp att se kompetens och möjligheter hos sig själv som hen inte tänkt på!  Utbildning är ofta ett viktigt steg i omställningen, det kan vara fråga om inriktade yrkes­utbildningar eller annan längre utbildning..

Omställningen innehåller oftast fem faser, från den inledande informationen till den avslutande kontakten. I stöttningen som den arbetssökande får kan det ingå allt från språkstöttning, hur en skriver en jobbansökan eller helt enkelt matchning med ett jobb tack vare omställnings­företagens stora kontaktnät. Med digitalisering, mer specialisering och en arbetsmarknad i ständig förändring kommer byte av yrke att bli ett allt vanligare inslag i arbetslivet.  

Arbetsgivare erbjuds rådgivning när de ska genomföra neddragningar och om­organisationer. Att göra en kompetensinventering av befintliga medarbetare kan också bidra till ett bättre omställningsresultat.

Omställningsavtal 

Omställnings­företag får alltså ofta sina uppdrag via omställningsavtal. Dessa tecknas mellan arbetsmarknadens parter och administreras av sju kollektivavtalsstiftelser, så kallade trygghetsråd. Här kan du läsa mer om dem.  Stödet som erbjuds via trygghetsråden skiljer sig från Arbetsförmedlingens i att omställningsinsatserna ofta sätts in redan under uppsägningstiden.