Hoppa till innehåll

Arbetsmarknad

Kompetensbranschen spelar en viktig roll på den svenska arbetsmarknaden, och har vuxit fram i takt med dess utveckling. Förbudet mot privat arbetsförmedling hävdes 1993, och tillsammans med utvecklingen av anpassade kollektivavtal är det exempel på reformer som främjat såväl arbetsgivare som medarbetare. Tack vare dessa reformer har rörligheten på arbetsmarknaden ökat och trösklarna in på den minskat, verksamheter fått det enklare att finna rätt kompetens eller växla upp och ned i personalstyrkan när det krävs. Och det har skapat fler trygga jobb.

Varje dag hjälper våra medlemsföretag verksamheter och individer att hitta rätt på en arbetsmarknad som är specialiserad, snabbrörlig, fragmenterad och global. Vi ser att med fler reformer kan vårt bidrag bli ännu större.