Kompetens­företag stöttar i coronakrisen 

Berättelser från medlems­företag under pandemin 

Viktiga pusselbitar i coronakrisen

Coronapandemin har haft en stark inverkan på hela samhället – såväl globalt som på hemmaplan – och har drabbat människor  och verksamheter. Under coronakrisen har Kompetens­företagens medlems­företag och medarbetare  på ett säkert och tryggt  sätt bidragit till att samhällsbärande uppgifter har kunnat utföras  och underlättat medborgarnas liv. Konsulter har stöttat vårdfrämjande och samhällskritisk verksamhet; flyttats från vårdcentraler till intensivvård och  från bilindustri till handspritstillverkning – för att nämna några exempel.

Stöttning på säkert sätt

Kompetens­branschen har stöttat under coronakrisen med säkerhet och trygghet i fokus för såväl medarbetare som för kunder. Branschen är en viktig pusselbit i arbetet att hålla ihop och stärka samhället. Vi har ännu inte sett slutet på pandemin, men vill dela några berättelser om hur kompetens­branschen, och de som verkar inom den, har mött utmaningar och bidragit till lösningar. 

Kompetens­branschen är i många fall människonära – det kan handla om vård, service eller att helt enkelt jobba i team med andra. Under pandemin har det därför varit extra viktigt att jobba på ett smittsäkert sätt. Våra medlems­företag vittnar om nära dialog med kunder och konsulter om säkerhet, skyddsutrustning och deras känsla av trygghet. Att följa rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten är en röd tråd i berättelserna. Allt för trygghet och säkerhet – för alla.

Sidan kommer att uppdateras med fler berättelser.