Hoppa till innehåll

Paradoxalt nog finns fortfarande både hög arbetslöshet och stor kompetensbrist. De svenska förhållandena handlar oftast i hög grad om matchning, eller brist på matchning. Efter pandemin, när många bytt yrken och digitaliseringen påskyndades, har problematiken ökat.  Kompetensbranschen har en nyckelroll för att motverka problemen, och framtidssäkra arbetsmarknaden.

Såväl privata som offentliga arbetsgivare har länge haft svårt att rekrytera rätt kompetens. Enligt en enkät som Svenskt Näringsliv gjort bland 5 696 företag misslyckades tre av tio rekryteringsförsök (2021/22). Där anger företagen också att användningen av rekryterings- och bemanningsföretag ger en hög träffsäkerhet i matchningen. 93 procent av medlemsföretagen inom Kompetensföretagen svarade att de försökt rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. Den vanligaste konsekvensen är minskad försäljning eller att man fick tacka nej till order och uppdrag.

I en färsk undersökning från ManpowerGroup säger mer än tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, att de har svårigheter att hitta personer med rätt kompetens. Siffran är på samma rekordhöga nivå som förra året och Sverige ligger nu på genomsnittet bland de 40 undersökta länderna.

Där anger företagen också att användningen av rekryterings- och bemanningsföretag ger en hög träffsäkerhet i matchningen

Den svenska arbetslösheten har huvudsakligen drabbat unga, dem med låg utbildning och nyanlända. I dessa grupper har arbetslösheten varit flera gånger högre än genomsnittet, och coronapandemin har sannolikt förvärrat utanförskapet på arbetsmarknaden.

Framtidssäkra arbetsmarknaden med kompetensbranschen

Arbetsmarknaden måste framtidssäkras, och i det undvika allt för mycket bakåtblickande. Det är här kompetensbranschens kommer in som en nyckelfaktor, bland annat genom att

  • Branschen har stort kunnande om behoven hos både arbetsgivare och arbetssökande
  • Med kunskap och stora nätverk matchar branschen arbetssökande till rätt jobb
  • I branschen finns kompetensen att hjälpa arbetssökande och medarbetare på landets arbetsplatser att behålla sin anställningsbarhet och vara rustade för att möta förändringarna på dagens och framtidens arbetsmarknad

Kompetensföretag bidrar till ett längre arbetsliv genom att korta tiden till första jobbet, ge en snabb väg tillbaka till arbetsmarknaden efter perioder av arbetslöshet, och förlänger tiden på arbetsmarknaden för de som så önskar.

Historiskt har kompetensföretag lyckats väl med att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden till arbete. Många unga får sina första jobb som inhyrda konsulter, och andelen utrikesfödda inom kompetensföretag är högre än arbetsmarknaden i övrigt.

Omstart och omställning behövs ofta för ett långt arbetsliv. Möjlighet att byta yrkesinriktning och flytta fram pensioneringen är särskilt viktigt för äldre och de med slitsamma jobb. Utbudet av arbetskraft ökar i en lågkonjunktur vilket gör det svårare för äldre på arbetsmarknaden.

Tack vare dessa uppdateringar av regelverk och avtal har rörligheten på arbetsmarknaden ökat och trösklarna in på den minskat

Kompetensföretag har gett många chansen att arbeta efter 67-årsdagen, och kan också bistå i att hitta nya arbetssätt och roller för äldre. Detta är mycket önskvärt då pensionssystemets stabilitet kräver att fler jobbar längre.

Reformer som främjat arbetsmarknaden

Kompetens­branschen spelar en viktig roll på den svenska arbetsmarknaden, och har vuxit fram i takt med dess utveckling. Förbudet mot privat arbetsförmedling hävdes 1993, och tillsammans med utvecklingen av anpassade kollektivavtal är det exempel på reformer som främjat såväl arbetsgivare som medarbetare. Tack vare dessa uppdateringar av regelverk och avtal har rörligheten på arbetsmarknaden ökat och trösklarna in på den minskat. Det har blivit enklare för verksamheter att finna rätt kompetens eller växla upp och ned i personalstyrkan när det krävs. Och det har skapat fler trygga jobb.  Det är vi stolta över. Men det finns fortfarande mer som kan göras. Till exempel bör reformen av Arbetsförmedlingen fortsätta med att fristående aktörer får ett fortsatt och utökat matchningsuppdrag, och etableringsjobben borde omfatta bemanningsföretag för att nå största möjliga framgång.