Hoppa till innehåll

Under våren levererade MW Group en saneringstjänst  på uppdrag av Region Stockholm för att möjliggöra återanvändning av skyddsutrustning vid Stockholmsmässan. På bara 36 timmar hade experterna byggt systemet och var redo att genomföra saneringsuppgifter för sjukhuset. Gemensamt för alla som jobbade i projektet var att de hade en bakgrund från Försvarsmakten där de utbildats bland annat för sanering. Michael Yngvesson, operativ chef på MW Group, berättar mer om hur deras saneringstjänst möjliggjorde coronavård i Stockholm.  

– Det här saneringssystemet hade vi tittat på redan innan coronakrisen. Vi såg att det skulle kunna fylla en viktig funktion vid en eventuell kris i samhället. När pandemin sen bröt ut fick vården i Stockholm problem med tillräcklig skyddsutrustning och vi förstod att vi kunde använda oss av systemet för att rengöra utrustningen så att den kunde återanvändas 

Michael och hans kollegor föreslog idén till Region Stockholm som vid den tiden planerade ett krissjukhus i Älvsjö. Beslutet var att Stockholmsmässans lokaler skulle byggas om och användas som sjukhus. Systemet grupperades i containrar i anslutning till sjukhuset där MW Group kunde sanera viss typ av skyddsutrustning för att kunna återanvända den inom vården då det var stor brist på just visir, skyddsglas och andningsmasker under inledningen på pandemin. 

Vi handplockade medarbetare med rätt bakgrund och utbildade dem sen direkt

– Sen började arbetet med att komma på hur vi kunde använda saneringssystemet rent praktiskt. Vi satte containrarna på plats och började bygga ut en logistikkedja. Städpersonal på sjukhuset i Älvsjö skulle lämna ut den kontaminerade utrustningen, varpå vi skulle transportera den till saneringsanläggningen, rengöra, sanera och sedan packa den innan den skulle tillbaka in i förråd på sjukhuset. Implementeringen gick bra och vi har fått fin feedback från regionen. 

Viktigt välja rätt medarbetare

– Vi handplockade medarbetare med rätt bakgrund och utbildade dem sen direkt så att de kunde hantera systemet och processerna. Vi satte ihop en grupp som kunde bemanna systemet dygnet runt, eftersom vi då inte visste hur stort trycket skulle komma att bli. 

Det känns bra att ha gjort reell skillnad och bidragit under krisen

Beställarna på sjukhuset var väldigt positiva och imponerade av MW Groups förmåga att så snabbt få igång verksamheten. Redan efter 36 timmar var man redo att sätta igång. Arbetet blev lättare av att det fanns ett stort engagemang och vilja att hjälpa till hos medarbetarna, berättar Michael. 

– Våra medarbetare kände sig väldigt delaktiga och gjorde ett superbra jobb. De var mycket omtyckta av kunden och jag är superstolt över deras insats. Det var tydligt att de ville vara med och bygga något riktigt bra och det lyckades vi verkligen med. Det känns bra att ha gjort reell skillnad och bidragit under krisen. Vår saneringstjänst möjliggjorde coronavård i Stockholm!

Faktaruta:
Företagsnamn: MW Group,  en koncern vars svenska dotterbolag, Military Work, är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Verksamhet: Uppdrag inom försvar och säkerhet.  
Vanligaste tjänsterna: Tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner inom områdena: Installation och Underhåll, Cybersäkerhet, Träning, Obemannade operationer och Rådgivning,  
Närvaro: Sverige, Finland och Danmark samt internationella leveranser.  
Antal anställda: 120 personer, samtliga med en bakgrund inom Försvarsmakten  
Vision: Ett samhälle med fria människor
Webbplats MW Group