Hoppa till innehåll

Bemanning

Behovet av medarbetare – bemanning – har varierat i alla tider, beroende på årstid och omvärldshändelser.  Idag behöver både privata och offentliga verksamheter klara av arbetstoppar, specialistbehov och kompetensbrist, men även lösa bemanningen vid till exempel organisationsförändringar. Då är möjligheterna att hyra in konsulter avgörande. 

alt=""

Snabba skiften och global påverkan

För både arbetsgivare och medarbetare ökar kraven på såväl snabb anpassningsförmåga till skiftande förutsättningar som behoven av trygghet och stabilitet. Återkommande undersökningar bland svenska företag visar att utan möjligheten att hyra in konsulter hade de inte kunnat åta sig fler uppdrag eller fått öka belastningen på den befintliga personalen. Bemannings­branschen bidrar alltså till att skapa affärer och jobb som annars inte funnits. 

Lokala förutsättningar

Att ha  en  upparbetad  relation med kompetensspecialister som snabbt kan  hitta lösningar vid  arbetstoppar,  riktade insatser  eller sjukfrånvaro ger stabilitet i både privata och offentliga verksamheter.  På många mindre orter är det ofta svårt att rekrytera specialistkompetens, framförallt inom vården.

Trygghet för medarbetarna

I kompetens­företag är fast anställning efter sex månader huvudregel och konsulter som inte är uthyrda har garantilön. På LO-avtalet motsvarar lönen för konsulter det genomsnittliga förtjänstläget för en jämförbar grupp på arbetsplatsen (GFL), vilket gör att konsulten ofta har högre lön än om hen varit direktanställd hos kunden. Kollektivavtal, pensioner och försäkringar är huvudregel bland våra medlems­företag. 

Inkluderande väg till längre yrkesliv

Konsultyrket bidrar till att skapa ett längre arbetsliv genom att korta tiden till första jobbet, ge arbetssökande en snabb väg tillbaka till arbetsmarknaden, och förlänger tiden på arbetsmarknaden för dem som så önskar. Många söker sig också till konsultyrket för att prova något nytt eller utveckla sin kompetens. 

Forskning och statistik visar att branschen underlättar för unga och utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Många unga får sina första jobb som konsulter, och andelen utrikesfödda är högre än på arbetsmarknaden i övrigt.  

Finns på hela arbetsmarknaden

 Kompetens­företagen tecknar kollektivavtal med tjänstemanna­förbunden Akademiker­förbunden, Unionen, Lärar­förbundet, och Lärarnas Riks­förbund. Med Sveriges Läkar­förbund och Vård­förbundet tecknar vi vårdbemanningsavtal, och med samtliga förbund inom LO tecknas ett brett avtal för bemanningskonsulter. Det är bemannings­företagen själva och deras organisationer som har varit pådrivande för att integrera branschen i den svenska modellen.  

Auktorisationen – en kvalitetsstämpel

Sedan 2004 har medlems­företag med verksamhet inom bemanning kunnat auktoriseras. Det betyder att de uppfyller ett antal skarpa krav som sedan granskas årligen av en partssammansatt auktorisationsnämnd. Du kan läsa mer om det på vår sida om just auktorisationen.