Hoppa till innehåll

Publicerad på gp.se 27 november 2023.

Det finns ingen politik för långtidsarbetslösa. Aldrig tidigare har så många arbetssökande stått utan hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen. Ändå inskränker regeringens budget de effektiva insatserna ytterligare. Det är ohållbart. Arbetslinjen måste även omfatta de som står längst ifrån arbetsmarknaden, skriver Fredric Skälstad, näringspolitisk chef Kompetensföretagen, Anders Lenhoff, regionchef Väst Almega, Fredrik Östbom, näringspolitisk chef Almega, Per Hammar, branschchef Utbildningsföretagen, Marcus Lindström, chef Almega Serviceföretagen.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Ökad arbetslöshet och minskad sysselsättning slår ofta hårdast mot de som står längst ifrån arbetsmarknaden – långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. De som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden när tiderna är goda är ofta de personer som förlorar jobbet först när ekonomin försämras.

De som står längst ifrån arbetsmarknaden behöver individuell stöttning och handledning, så också de potentiella arbetsgivarna

Regeringen har flera bra förslag på det arbetsmarknadspolitiska området: en återupprättad arbetslinje och förstärkt svenskundervisning för invandrare. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) har också utlovat en översyn av arbetsmarknadsstöden till personer med funktionsnedsättning samt krävt att Arbetsförmedlingen måste utnyttja befintliga medel bättre.

Räcker inte

Men det räcker inte. Särskilt som regeringen i statsbudgeten samtidigt genomför en historisk nedskärning på den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Två miljarder kronor försvinner från anslaget till stödinsatser för arbetssökande. En del av pengarna går till de statligt subventionerade etableringsjobben. Men för personer som står långt från arbetsmarknaden krävs mer än subventioner till arbetsgivarna.

Ny statistik visar exakt hur den här politiken slår. Aldrig tidigare har en så hög andel av de långtidsarbetslösa stått utan hjälp från Arbetsförmedlingen. Tre av tio, 32 000 personer, som befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin har ingen aktivitet. En viktig anledning är de stora nedskärningar som Arbetsförmedlingen har gjort på matchningstjänsterna. Och i stället för insatser som rustar, utbildar och matchar mot jobb väntar passivitet och fortsatt utanförskap för dessa personer.

Två miljarder kronor försvinner från anslaget till stödinsatser för arbetssökande

Det är dags för ett omtag. Arbetslinjen måste omfatta även de som har allra svårast att själva hitta ett jobb. För att bryta långtidsarbetslösheten för de mest utsatta grupperna ser vi följande fem åtgärder som mest akuta:

– Se till att färre blir långtidsarbetslösa redan från början. Det enklaste sättet är tidiga insatser med intensiv matchning mot arbetsgivare som behöver rekrytera medarbetare. Ett exempel är arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha. Dessutom får leverantörerna betalt först när de har hjälpt en arbetssökande att hitta ett jobb.

– De som står längst ifrån arbetsmarknaden behöver individuell stöttning och handledning, så också de potentiella arbetsgivarna. Inte sällan krävs en bred palett av insatser, där flera av våra företag kartlägger vad som passar bäst för enskilda individer. Vi vill därför att fler långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska få ta del av arbetsförmedlingstjänsten Steg till arbete.

– Statliga Samhall måste återgå till sin kärnuppgift. Om bolaget ska vara en ”grindvakt mot förtidspension” krävs att verksamheten smalnas av och drivs mer ändamålsenligt.

Politik för långtidsarbetslösa

Riksrevisionen skriver i sin granskningsrapport att Samhall brister i att skapa utvecklande arbeten för sina anställda. Det konstateras också att det är svårt att bedöma vad staten kompenserar bolaget för. Trots detta får Samhall ytterligare en miljard kronor från staten för att täcka underskotten som bolaget har dragit på sig genom att konkurrera ut privata servicebolag med underpriser.

För att vända utvecklingen måste regeringen kräva av Samhall att fler anställda ska övergå till den reguljära arbetsmarknaden, att transparensen rörande medlen ökar samt att bolaget upphör med sin osunda konkurrens gentemot näringslivet.

Arbetsförmedlingens roll måste renodlas. Myndigheten behöver tydligare fokusera på myndighetsutövning och snabbare bedömningar av lämpliga insatser för arbetssökande. En effektiv handläggning bidrar till att företag med verkliga expertkunskaper kan hjälpa fler arbetssökande ur mer komplexa grupper till varaktig sysselsättning.

För att vända utvecklingen måste regeringen kräva av Samhall att fler anställda ska övergå till den reguljära arbetsmarknaden

– Stärk utbildningslinjen för långtidsarbetslösa genom att låta fler få gå arbetsmarknadsutbildningar till bristyrken. Enligt Arbetsförmedlingens egna utvärderingar har utbildningarna störst effekt just för långtidsarbetslösa.

För att hjälpa fler till arbete krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik som främjar individfokuserade stödinsatser. Det krävs också en myndighet som förmår att anvisa rätt personer till rätt insats vid rätt tidpunkt. Johan Pehrson, det är dags att inkludera även personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbetslinjen. Sverige kan inte vänta.