Hoppa till innehåll

Under coronapandemin har många myndigheter fått ett kraftigt ökat rekryteringsbehov. ManpowerGroups hållbara rekryteringslösningar med kvalitet i fokus hjälper myndigheter – och Sverige – att snabbt ställa om under pandemin.

Myndigheters utvidgade uppdrag under coronapandemin har i vissa fall inneburit ett ökat behov av anställningar. ManpowerGroup har under pandemin kunnat stötta Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Stockholms län med rekrytering och stöd i validering. Eveline Thunell, Solutions Manager Perm Business, på ManpowerGroup, berättar om bakgrunden till rekryteringarna.  

Det var bråttom att få fram bra kandidater som uppfyllde alla krav

 – Vi har jobbat med tre myndigheter som behövt rekrytera nya medarbetare under pandemin. Samtliga av dessa myndigheter har befunnit sig i en akut situation, där många personer ska rekryteras på en väldigt kort tid, berättar Eveline Thunell.  

 Många sökande och kort om tid 

På Arbetsförmedlingen har det funnits ett ökat behov av arbetsförmedlare och på Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Stockholms län har det funnits ett ökat behov av handläggare. I de senare fallen beror det på utökade uppdrag från regeringen gällande handläggning av korttidspermitteringen och det investeringsstöd till företag som införts under året.   

– Vi hade väldigt många sökande till de här tjänsterna. Det var bråttom att få fram bra kandidater som uppfyllde alla krav. Samtidigt var det oerhört viktigt att tänka på kandidatupplevelsen när det är så stora volymrekryteringar, förklarar Eveline Thunell. 

 Rekryteringslösningar med kvalitet i fokus 

 Effektivitet, snabbhet och lyhördhet för förändringar som dyker upp under rekryteringsprocessen var avgörande för ManpowerGroup 

 – Effektiviteten var särskilt viktig på grund av att det var väldigt bråttom att få rekryteringarna på plats. Men kvaliteten på rekryteringarna har alltid varit i fokus, så att rätt personer anställs utifrån de krav som ställs, kompetenser som efterfrågas och de regler som gäller vid statlig rekrytering, berättar Eveline Thunell. 

Men kvaliteten på rekryteringarna har alltid varit i fokus

 Hundratals medarbetare bidrog 

 De stora rekryteringarna involverade de flesta rekryteringskonsulterna på ManpowerGroup, som alla fick rycka in och leverera i de här projekten.  

 – I allt det onda så känns det väldigt roligt att vi får vara med och bidra genom våra rekryteringar. Både för oss och våra medarbetare, men också för de som kommer i arbete på myndigheterna och såklart för myndigheterna själva, som får det akuta behov som de behövde för att betala ut korttidspermitteringar och företagsstöd, avslutar Eveline Thunell. 
 

Faktaruta
Företagsnamn: ManpowerGroup.
Verksamhet: Konsult, rekrytering, HR-tjänster.
Vision: ManpowerGroup gör våra kunder till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad med hjälp av innovativa kompetenslösningar.
Närvaro: 50 orter i Sverige samt ytterligare drygt 80 länder i världen.
Antal anställda: Cirka 7 000 i Sverige.
Webbplats: ManpowerGroup