Hoppa till innehåll

I snart sex år har arbetsmarknadens parter drivit på för reformen med etableringsjobb. Nu börjar dessvärre vissa fackförbund att tveka. Men de bör tänka långsiktigt, skriver åtta förbundsdirektörer inom Almega.

Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Av Sveriges omkring 416 000 arbetslösa har fler än var femte varit det i över två år. Samtidigt saknar många företag arbetskraft. Ett enormt slöseri för såväl företag som individer.

Ett jobb ger inte bara ekonomisk trygghet, det kan också bygga stolthet. Framtidstron är betydligt ljusare hos den som växer upp omgiven av personer som jobbar än vice versa. Arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackförbund, spelar en viktig roll för att hjälpa såväl långtidsarbetslösa som nyanlända in på arbetsmarknaden. Men för att göra riktig skillnad krävs att etableringsjobben införs.

Oavsett konjunkturläge är den långsiktiga kompetensbristen alltjämt närvarande

Reformen är enkel, både för de som anställer och de som får en försörjning genom etableringsjobben. En arbetsgivare kan, till en kostnad omkring 10 000 kronor per månad i 2024 års löneläge, anställa en person som kanske inte kan språket så bra eller av andra anledningar saknar viss kompetens. Staten skjuter till så att lönen motsvarar lägstanivån för gällande kollektivavtal och den anställde ska få relevant utbildning – tillhandahållen av staten – på betald arbetstid. Upplägget gäller som längst i två år och tanken är att etableringsjobbet ska leda till en tillsvidareanställning på heltid.

För ett år sedan träffade Svenskt Näringsliv, Unionen och LO avtal om etableringsjobben. Nu har regeringen gjort nödvändiga förändringar i regelverken och, inte minst, anvisat 2,4 miljarder kronor till bidragsdelen.

Facken får inte tveka

Arbetsmarknaden har givetvis förändrats sedan diskussionerna inleddes för snart sex år sedan. Just nu befinner vi oss i en lågkonjunktur. Men i stället för att få kalla fötter måste vi se framåt. Oavsett konjunkturläge är den långsiktiga kompetensbristen alltjämt närvarande, i alla branscher. Därför är det också orimligt att reformen i dagsläget inte fullt ut omfattar bemanningsbranschen.

Innan etableringsjobben blir verklighet återstår avtal på förbundsnivå. På arbetsgivarsidan är vi redo att hjälpa de människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att etableringsjobben kan hjälpa till att lösa såväl Sveriges integrationsutmaning som företagens kompetensförsörjning. Av facken har hittills främst Unionen och Seko visat handlingskraft. Nu efterlyser vi motsvarande engagemang från fler fackförbund, inte minst de inom LO.

Vi behöver en bred uppslutning för att göra skillnad på riktigt. Låt oss därför tillsammans göra etableringsjobben så framgångsrika som de har potential att bli – för både människor och företag.

Ann Öberg
vd Almega och förbundsdirektör, Almega Tjänsteförbunden
Stefan Koskinen
förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen
Elin Lydahl
förbundsdirektör, Innovationsföretagen
Patrik Eidfelt
förbundsdirektör, Kompetensföretagen
Maria Möller
förbundsdirektör, Medieföretagen
Richard Orgård
förbundsdirektör, Säkerhetsföretagen
Pierre Sandberg
förbundsdirektör, Tågföretagen
Antje Dedering
förbundsdirektör, Vårdföretagarna