Hoppa till innehåll

När Academic Work i våras stängde ner kontoren och de flesta medarbetare gick över till att jobba hemifrån förstod de snabbt att man skulle behöva förbereda för en säker arbetsmiljö den dagen när medarbetarna skulle kunna gå tillbaka igen. Caroline Nikander, Head of Management Development & Succession, berättar mer om Academic Works stora satsning för att säkerställa en tryggheten. Ett e-learningprogram om arbetsmiljö och en arbetsmiljöguide med stora användningsmöjligheter är resultatet.

– Vi kände att det var viktigt att vi tog ansvar för att inte medverka till smittspridning i samhället. Vi ville minimera risken att någon av våra kollegor blev sjuka och samtidigt ge medarbetarna möjlighet att gå tillbaka till kontoren på ett ansvarsfullt sätt. Allt för att det ska kännas tryggt för alla våra medarbetare, säger Caroline.  

Academic Work tog inspiration från andra aktörer för att komma på hur de skulle lägga upp arbetet. De identifierade och definierade åtta områden. För varje område lades en plan som alla kontor har möjlighet att jobba med. Arbetet har man valt att kalla Safe Back to Work. 

 – Vi genomförde en riskanalys. Till exempel identifierade vi att många medarbetare reste mycket. Vi har i stor utsträckning face-to-face-möten och Academic Work genomsyras av en kultur med mycket socialt umgänge. 

E-learningprogram för utbildning om trygg arbetsmiljö

Utifrån analysen skapade de sedan riktlinjer om allt från hur man beter sig på kontoren till hygien och städning men också kommunikation. Därefter satte man ihop ett e-learningprogram för medarbetarna så att alla kunde ta del av de nya riktlinjerna.  

Feeling distant? Digital hugs and high fives are available att all times

På Academic Work ville man dela med sig av sina insikter och utformade också guiden Safe Back to Work. Med guiden kan andra företag ta del av Academic Works arbete och säkerställa en god arbetsmiljö.  

Caroline berättar att de utgått från guiden även på de egna kontoren men att de satt Academic Works personliga spin på det. 

– Det kan till exempel vara en sticker där det står ”Show heart & Keep Distance” eller ”Feeling distant? Digital hugs and high fives are available att all times” 

Caroline berättar att reaktionerna från medarbetare generellt varit väldigt positiva, även om det funnits de som känt sig mer oroliga. 

– För oss är det viktigt att ta vårt arbetsmiljöansvar och där ingår också ett psykosocialt ansvar för våra medarbetare. Alla mår helt enkelt inte bra av att jobba hemma. Vi följer givetvis de skärpta restriktionerna . Där säger vi att vi vill att alla jobbar hemma. Men de som inte har en fungerande arbetsmiljö hemma ska jobba från kontoret då våra anpassningar gör kontoren säkra.  

Faktaruta
Företagsnamn: Academic Work.
Verksamhet: Bemannings- och rekryteringsföretag.
Vanligaste tjänsterna: Hjälper studenter och akademiker ta nästa steg i karriären.
Närvaro: Verksamma i sex länder och har 13 kontor runtom i Sverige.
Antal anställda: Cirka 900.
Webbplats: Academic Work.