Hoppa till innehåll

Kompetensföretagens internationella medlemsorganisation World Employment Confederation (WEC), har sammanställt en rapport, Social Impact Report , som fokuserar på bakomliggande orsaker till, och lösningar på,  globala kompetensbrister – läs en sammanfattning på svenska här.  I rapporten beskrivs bland annat hur kompetensförsörjningsproblematiken yttrar sig. För att lösa kompetensbristen krävs det också förståelse för ytterligare faktorer som driver på kompetensbristen. Några av de viktigaste sammanfattar i följande fyra punkter.

  • Arvet efter pandemin Personer som inte återvänder till tidigare roller som resultat av en omvärdering av arbets/livsprioriteringar, och det så kallade ”stora avhoppet”.
  • Demografi –  Även före pandemin hade bristen på kompetens ökat på grund av demografin i många sektorer. En åldrande befolkning kommer fortsatt att ha konsekvenser för dynamiken på arbetsmarknaden
  • Bristande matchningArbetsmarknaden utvecklas i en takt som gör att kompetensbehoven växlar i snabb takt. Det finns ofta en koppling mellan utbildning och kompetens- och sysselsättningspolitik på nationell nivå.
  • Brist på gränsöverskridande rörlighetDet finns påvisbara ekonomiska fördelar med att säkerställa att den nationella migrationspolitiken återspeglar näringslivets behov.