Hoppa till innehåll

Kompetensbrist har länge varit en utmaning på arbetsmarknaden. I och med coronapandemin förvärrades situationen av ”The Great Resignation”, ”det stora avhoppet”. Globalt lämnade rekordmånga människor sina jobb, och trenden visade under sommaren 2022 inga tecken på att avta. I Sverige ser vi inte så mycket av det stora avhoppet ännu, men det finns ändå stora problem med kompetensförsörjningen. Därför ska du redan nu ta reda på om du behöver göra något för att medarbetarna ska stanna!

Sannolikt beror det stora avhoppet till stor del på att många fick tillfälle att funderade över sina liv och prioriteringar under pandemin. Arbetet och sättet att jobba bleknade i betydelse. Och det stora avhoppet fortsätter. Det visar i alla fall undersökningen Global Workforce Hopes and Fears Survey (PwC, mars 2022) som genomfördes bland mer än 52 000 anställda i 44 länder. Där sade var femte medarbetare att hen planerade att avsluta sin anställning under 2022. Även om 71 procent av dem som deltog i undersökningen hänvisar till lön som viktigaste orsak för att säga upp sig, är den inte allt. På andra och tredje på plats kommer önskan om ett tillfredsställande jobb, och att kunna vara sig själv där. De vill att deras arbete ska göra dem lyckliga.

Avhoppet

Trygghet, arbetsgivarens värderingar, syfte, möjligheter till utveckling och flexibilitet blir alltså mycket viktigare. Fyra av fem vill inte förlora den flexibilitet de har haft under pandemin. Det pågår en stor omvärdering av hur man ser på arbetslivet, helt enkelt. Om arbetsgivare ska attrahera de talanger de behöver i framtiden måste de ta hänsyn till detta och se till att möta förväntningarna.

Fyra tips för att hantera det stora avhoppet
I jakten på kompetens får du inte glömma bort dem du redan anställt! Kom ihåg vad PwC:s undersökning visade; kraven på arbetsplatsen och arbetsgivaren har ökat.

  • Ta reda på hur medarbetarna trivs och hur du på bästa sätt bygger vidare på det de uppskattar och löser det som anses problematiskt
  • Hitta sätt att gå dina medarbetare till mötes i deras önskemål; då bygger du lojalitet och visar att du tillhandahåller möjligheter för personlig och karriärsutveckling. Samtidigt visar du potentiella medarbetare att du kan erbjuda en attraktiv arbetsplats. Win-win-win.
  • Uppmuntra till öppen och löpande kommunikation. Det bygger förtroende, och dina medarbetare ser ett ökat värde av både arbetsplatsen och sin plats i den.
  • Visa att du uppskattar dina medarbetare! Det ökar engagemanget och känslan av syfte i deras bidrag till arbetet. Ett ”tack” räcker långt.

Sammanfattningsvis har coronapandemin accelererat de djupa omvandlingar som redan pågick på den globala arbetsmarknaden. Med nya förväntningarna på arbete och hur det förhåller sig till privatlivet, förändras också synen på arbetslivet. Rätt person på rätt plats kan förändra världen. Om du saknar den personen finns kompetensbranschens expertis som stöd!