Hoppa till innehåll

För att möta de globala kompetensutmaningarna måste arbetsgivare och verksamheter se över sina etablerade processer för kompetensförsörjning. Här visar kompetensbranschen sin arbetsmarknadsexpertis genom strategisk rådgivning och stöd. Några exempel på de förändringsprocesser som pågår världen runt har sammanfattats av kompetensbranschens internationella medlemsorganisation World Employment Confederation (WEC). I rapporten Social Impact Report finns ett antal punkter som visar hur arbetsgivare och verksamheter globalt förnyar sina arbetssätt.

 • Granska anställningsförfaranden
  Detta täcker en rad områden, inklusive ökad snabbhet i urvalsprocessen – på en konkurrensutsatt marknad måste man agera snabbt – utnyttja videointervjuer, uppdatera jobbeskrivningar och jobbannonser och ha god kommunikation med kandidater  under hela rekryteringsprocessen.
 • Se över urvalskriterier
   Effekten av en arbetsmarknad med hög konkurrens om kompetens har lett till att arbetsgivare som tidigare gått efter erfarenhetsnivåer och kvalifikationer har fått se över sina urvalskriterier. Nu måste de ha större fokus på potential. Kompetensbranschen spelar en avgörande roll för att identifiera individer som inte har erfarenheten eller kvalifikationerna som   syns på ett CV eller i en ansökan.
 • Fokus på intern kompetensutveckling
  När trenden är att anställa fler på potential kommer det att behövas mer fokus på utvecklingsmöjligheter när medarbetarna väl är på plats. Detta gäller såväl tillfälligt anställda som tillsvidareanställningar. Data från WEC  visar att kompetensutveckling är vanlig i kompetensbranschen.
 • Bredare kompetensförsörjningsstrategier
  Fundera över mixen mellan tillsvidareanställd personal och andra anställningsformer. De affärsmodeller som utvecklats efter pandemin har lett till en omvärdering av intern struktur och medarbetarbehov, där möjligheten att snabbt växla upp och ned blivit viktigare.