Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen, Akademikerförbundet SSR och den ideella organisation Nema Problema inledde ifjol ett mentorskapssamarbete för att hjälpa nyanlända akademiker till arbete. Nu har Arbetsförmedlingen beviljat närmare en halv miljon kronor till detta mentorskapsprogram, som då kan fortsätta – och fördubblas.

Yrkesinriktade mentorskapsprogram anses vara en framgångsrik väg till arbete

– Yrkesinriktade mentorskapsprogram anses vara en framgångsrik väg till arbete, så beskedet om att samarbetet med Nema Problema och Akademikerförbundet SSR kan fortsätta är oerhört glädjande, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Syftet med programmet att påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden och synliggöra nyanländas kompetens för potentiella arbetsgivare. Det är adepternas behov som står i centrum under hela resan mot arbete. Det handlar om nätverksträffar, introduktion till funktioner på den svenska arbetsmarknaden, kompetenshöjande workshops och andra aktiviteter anpassat till den enskilde deltagaren. Möjligheterna att öva på svenska språket i de olika sammanhangen blir en viktig bonus. Under projektet avser man även att skapa en plattform som kallas Jobbforum, där nyanlända och rekryteringsföretag kan mötas.

Det är adepternas behov som står i centrum under hela resan mot arbete

-Kompetensföretagen och Akademikerförbundet SSR har under flera år samarbetat kring att stötta nyanlända akademiker via avtal. Med Nema Problema som erfaret nav i detta samarbete har vi ett nytt, individnära grepp som vi vet från omställningsföretagens erfarenheter är framgångsrikt, säger Patrik Eidfelt.