Hoppa till innehåll

Just nu råder en global kompetensbrist; problem med kompetensförsörjning och matchning som bakbinder samhällsekonomier, företagsutveckling och sysselsättning. För att hitta hållbara lösningar och överbrygga kompetensklyftan måste det finnas en tydlig förståelse för vad som ligger bakom.

Kompetensföretagens internationella medlemsorganisation World Employment Confederation (WEC) rekommenderar arbetsgivare världen över att investera i rekrytering och långsiktig planering för kompetensförsörjning. WEC har även samlat globala data som visar hur kompetensbristen yttrar sig. Dessa data kan sammanfattas i följande fyra punkter.

  • Vakanserna fortsatte att öka under 2022Vakanstalen är i många länder de högsta på ett decennium. Många lediga jobb tillsammans med kompetensbrist har varit utmärkande för det senaste året. Under 2022 registrerades över 9 miljoner lediga jobb i OECD-länderna. I USA lades mer än 11 ​​miljoner lediga jobb ut i juli 2022, där det samtidigt fanns mindre än 6 miljoner arbetssökande.
  • Nästan alla sektorer berörsVakansgraden har visat en särskilt markant ökning inom områden som administrativa tjänster och stödtjänster, information och kommunikation, byggande, professionella, vetenskapliga och tekniska jobb. År 2030 kommer kompetensbristen att motsvara mer än 85 miljoner människor, eller ungefär motsvarande Tysklands befolkning. Det finns betydande skillnader mellan länder och grupper. Sysselsättningen ligger i vissa länder under nivåerna före pandemin, liksom sysselsättning i lågavlönade och lågkvalificerade jobb generellt. Om en blickar framåt kan utvecklingen på ett håll påverka dynamiken och sättet som många arbetsmarknader fungerar på annat håll.
  • Stort behovet av reskillEnligt World Economic Forum måste mer än hälften av alla anställda runt om i världen vidareutbildas eller omskolas till 2025 på grund av automatisering och ny teknik. Utmaningen för arbetsgivarna är att föregripa och möta de föränderliga behoven, samtidigt som den nuvarande kompetensbristen måste lösas.
  • Arbetsgivare inser omfattningen av nuvarande och framtida kompetensklyftorEnligt en McKinsey-undersökning anser 87 procent av företagen att de antingen upplever kompetensbrist nu eller förväntar sig att göra det de närmaste åren.