Hoppa till innehåll

Globalt, såväl som i Sverige, har bristen på kompetens och matchning aldrig varit större. Kompetensbranschens internationella medlemsorganisation, World Employment Confederation (WEC), har tagit fram rapporten Social Impact Report 2022 för att granska omfattning, identifiera innovativa tillvägagångssätt och skapa en färdplan för kompetensförsörjning. Du kan läsa en sammanfattning på svenska av rapporten här. Rapporten framhäver gott ledarskap och effektiva kompetensförsörjningsstrategier som en katalysator för att frigöra kapacitet, och operativa och metodiska prioriteringar. WEC har identifierat sex viktiga områden för hållbar kompetensförsörjning:

 Produktivitet – Innovativa strategier för att attrahera talanger tillsammans med rekryterings- och medarbetarstrategier är nyckeln framgång. Att ha rätt personer i rätt roller vid rätt tidpunkt innebär att tjänster och produkter kan levereras.

Sammanhållning – Effektiva system och metoder för rekrytering och ledarskap säkerställer också att nya medarbetare snabbt kan integreras och prestera på hög nivå. Det är alltså viktigt med innovativa introduktions- och on-boardingprogram. Den sammantagna effekten blir ökad sammanhållning.

Snabb omställning – Med effektiva anställningsmetoder går det snabbt att ställa om till nya marknadsmöjligheter och anpassa sig till säsongsbetonad efterfrågan. I sådana sammanhang är det viktigt med upparbetade relationer med till exempel rekryterings- eller bemanningsföretag.

Inkludering – Inkluderande rekrytering är bra rekrytering. Det finns tydliga belägg för att jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen främjar produktivitet, snabb omställning och rykte (se nedan)

 Rykte – Att kunna hantera rekryterings- och bemanningsprocesser på ett bra sätt är tecken på en bra arbetsgivare. Det säkerställer inte bara att rätt personer är på rätt plats; organisationer bedöms också efter hur de sköter sig i processer där den sökande inte matchar jobbet. På en arbetsmarknad med hög konkurrens om talangerna är rykte och arbetsgivarvarumärke viktigare än någonsin.

Kultur – Arbetsgivare måste prioritera en hållbar, inkluderande och positiv kultur. Kultur handlar inte om policyer eller förfaranden; det handlar i första hand om människor och de beteenden och värderingar som de visar. Så ingen policy kommer att lyckas utan att medarbetarna lever efter den – och då gäller det även att hitta och anställa dessa.