Hoppa till innehåll

Hur jobbar vi på framtidens arbetsmarknad? Svaret på den frågan hittar vi knappast genom att titta i backspegeln. Dagens unga har ett mer varierat yrkesliv än tidigare generationer. De nästan livslånga anställningar som deras far- och morföräldrar ofta hade finns knappt kvar. Inte heller många av deras yrken. Det är i sig ingen negativ utveckling då många föredrar ett mer varierat arbets- och yrkesliv.

Idag förekommer många olika sätt att arbeta förutom de traditionella, som egenföretagande, plattformsbaserat och gig-arbete. Det är inte heller osannolikt att framtiden bjuder på ytterligare variationer. Alternativen till traditionell anställning kommer att bli vanligare i framtiden då de kan uppfylla individuella behov i olika faser av arbetslivet.

Man är inte sitt jobb

Att enkelt kunna gå in i och ur olika arbetsrelationer utmanar föreställningen om tillsvidareanställningar som norm på arbetsmarknaden. Man är inte sitt jobb. Främst bland yngre har det utvecklats grupper av arbetande utan en traditionellt enhetlig yrkesidentitet. De kan skriva ut många olika titlar– exempelvis konsult/student/idrottare. Dessa mångsysslare har kommit att kallas ”slashers” efter engelskans ord för snedstreck. Ett tecken på denna trend är antalet arbetsplatser som går att hyra på kontorshotell. Åren 2010 till 2018 ökade antalet uthyrd coworking-yta med nästan 500 procent i Stockholmsområdet. Det finns till och med teorier om att de svenska framgångarna digitalt handlar om att unga entreprenörer samlas och utbyter idéer på kontorshotell.

Vilka kompetenslösningar behövs på framtidens arbetsmarknad? Vilka trender och utmaningar kommer att forma framtidens arbetsmarknad? Det kan nog ingen svara på idag. Men i och efter det paradigmskifte som pågår på arbetsmarknaden på grund av digitalisering och automatisering – för att inte nämna coronapandemin – kommer kraven på specialiserad kompetens att öka; specialistkompetens som ofta inte behövs hela tiden, eller som inte går att rekrytera till orter och verksamheter. Det kommer att finnas lite utrymme för felrekryteringar och missmatchningar då kraven på leveranser av både tjänster och varor ökar. Att ställa om och vidareutveckla sin kompetens kommer att vara nödvändigt under yrkeslivet för såväl att vara uppdaterad i sitt yrke som för anställningsbarhet.

Hur jobbar vi på framtidens arbetsmarknad? Kompetensbranschen kommer att ha en nyckelroll i förhållande till utmaningarna och lösningarna.

Det kommer att finnas lite utrymme för felrekryteringar och missmatchningar

Kompetensbranschen har vuxit fram i takt med att arbetsmarknaden förändrats. Hävningen av förbudet mot privat arbetsförmedling kom 1993. Tillsammans med utvecklingen av anpassade kollektivavtal på alla delar av arbetsmarknaden är det exempel på reformer av både lagstiftning och den svenska modellen som främjat såväl arbetsgivare som medarbetare. Tack vare dessa reformer har rörligheten på arbetsmarknaden ökat och trösklarna in på den minskat, verksamheter fått det enklare att finna rätt kompetens eller växla upp och ned i personalstyrkan när det krävs. Och det har skapat fler trygga jobb.

Den svenska kompetensbranschens specialisering på bemanning, rekrytering och omställning, får redan idag den svenska arbetsmarknaden att fungera bättre. I det nya normala kommer de att vara avgörande för svensk konkurrenskraft och sysselsättning.