Hoppa till innehåll
Två kvinnor sitter vid bord med uppslagna anteckningsböcker och ler mot varandra

Rekrytering

Rekryterings- och search­företag sköter idag rekryteringen på en allt större del av arbetsmarknaden. Att kunna attrahera, hitta, bedöma och bemöta kandidater har aldrig varit viktigare för företagens konkurrenskraft och för att vi ska få en välfungerande  offentlig och privat sektor. När konkurrensen om kompetensen hårdnar finns det ett väldigt litet utrymme för felrekryteringar.

Rätt person på rätt jobb kan förändra världen

Dyrt när rekrytering går fel

Många verksamheter har egna, välfungerande HR-avdelningar, men som inte nödvändigtvis har rekrytering som spetskompetens. I en undersökning fann forskare vid Göteborgs Universitet att rekrytering är småföretagens största utmaning. Genom att överlåta rekryteringen till ett auktoriserat företag kan kunden fokusera på kärnverksamheten och göra det de är bäst på.

Enligt en uträkning från 2003 av fil.dr i psykolog  Malin Lindelöw, kan en felrekrytering kosta upp till en miljon kronor. Den siffran får sannolikt räknas upp betydligt med tanke på att den är snart 20 år gammal.

Förutom att rekryterings­företagen är skickliga i sitt hantverk har de också god kunskap om arbetsmarknaden och stora, väl upparbetade nätverk när de ska hitta rätt kompetens till kunden.

Auktoriserade rekryterings­företag

Sedan 2016 har Kompetens­företagen erbjudit en auktorisation för rekryterings­företag. Auktorisationen säkerställer att företaget arbetar seriöst och uppfyller våra höga krav. Den innebär också en trygghet för kunder och kandidater.  För att kunna bli auktoriserad krävs att företaget uppfyller ett antal krav, och genomgår sedan en årlig granskning. Mer om auktorisationen och vad som krävs finns under vår auktorisationssida