Hoppa till innehåll

Alla har en plats på arbetsmarknaden, men alla arbetssökande får inte tillgång till de mest effektiva insatserna. 85 000 personer har varit arbetssökande i över två år. Bara var fjärde får hjälp av ett matchningsföretag. Många får inget stöd alls för att komma ur sin arbetslöshet. Detta gäller särskilt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel de med funktionsnedsättning eller de med låg utbildning. Dessa grupper har ofta inte fått det stöd som krävs för att komma i arbete eller påbörja en utbildning. Det skriver Almega, Kompetensföretagen och Utbildningsföretagen i en ny rapport, Så bryter vi långtidsarbetslösheten.

– Varje år hjälper kompetensbranschen tiotusentals människor att få in en fot på arbetsmarknaden. Det stödet måste också personer med funktionsnedsättning få, säger Fredric Skälstad, näringspolitisk chef på Kompetensföretagen.

Rapporten visar att Arbetsförmedlingens arbete för att bryta långtidsarbetslösheten kan förbättras. För en person med funktionsnedsättning är processen från inskrivning till insats så lång att den arbetssökande hinner bli långtidsarbetslös innan stödet sätts in.

– Vi vill förenkla och effektivisera vägen till arbete och egenmakt. Det är orimligt att det tar ett helt år innan stödet från Arbetsförmedlingen sätts in, säger Fredric Skälstad.

Valfriheten är viktigast för dem som upplever de största begränsningarna i sin vardag

I rapporten föreslår Almega, Kompetensföretagen och Utbildningsföretagen en ny tjänst för personer med funktionsnedsättning, Stöd till arbete+. Tjänsten ska utföras av fristående leverantörer och följa den senaste forskningen på området. Det ska vara höga trösklar in och aktörer som inte levererar tillräckligt goda resultat ska uteslutas.

Effektivare arbetsmarknad med kompetensbranschen

I rapporten framgår att reformen av arbetsmarknadspolitiken har varit framgångsrik. Statistiken visar att både långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning har fått arbete efter den nya matchningstjänsten Rusta och matcha.

– Valfriheten är viktigast för dem som upplever de största begränsningarna i sin vardag. Personer med funktionsnedsättning ska kunna välja mellan olika aktörer som är specialister på just deras behov. Inom kompetensbranschen finns seriösa och auktoriserade omställningsföretag som är experter på att hjälpa målgruppen till arbete, säger Fredric Skälstad.