Hoppa till innehåll

Behovet av omställning ökar oftast i lågkonjunktur och minskar i högkonjunktur. Men omställningsbranschen växer även i relation till att företag behöver kompetensutveckla sina medarbetare. Och det kommer vi att se mer av i framtiden.

När konjunkturen går nedåt tvingas många verksamheter minska på antalet medarbetare, eller ställa om verksamheten. Möjligheten till omställning finns då för många i kollektivavtalet. Tjänsterna finns då i omställningsorganisationer som TSL eller TRR – Kompetensföretagens medlemsföretag är leverantörer till framförallt TSL, men också TRR.

Det går också att få hjälp av omställningsföretag via kommuner, Arbetsförmedlingen eller om ens arbetsgivare köper omställningstjänster direkt från en privat leverantör. De kan då hjälpa arbetssökande till nytt jobb eller studier. Många av dem är auktoriserade medlemmar i Kompetensföretagen, och har bra resultat. Arbetsförmedlingens siffror för 2021 visar att 51 procent av de som fick hjälp av ett privat matchningsföretag kom i varaktigt jobb eller påbörjade en utbildning.

Fler orsaker till behovet av omställning

Men trots att det var högkonjunktur 2015 – 2018 ökade omsättningen för omställningsföretag. Då arbetade företagen åt Arbetsförmedlingen och kommuner runtom i landet med att introducera nyanlända på arbetsmarknaden.

Även i samband med pandemin ökade behovet av omställning – arbetslösheten steg kraftigt och många företag varslade om uppsägning. Inte minst drabbades tjänstesektorn då pandemirestriktioner som infördes begränsade verksamheter där många människor samlas. Då visade omställningsföretagen, både inom TSL och inom de tjänster som Arbetsförmedlingen upphandlat, att de hade kapacitet för att snabbt ta hand om fler individer med behov av omställning. Denna kapacitet, att snabbt kunna ta emot ökade volymer, kommer sannolikt att behövas även kommande år på grund av det osäkra läget i omvärlden den påverkan det har på svensk ekonomi och arbetsmarknad.

Med tanke på den fjärde industriella revolutionen kommer behovet av kompetensutveckling att öka. I Storbritannien räknar man med att kompetensen hos 94 procent av arbetskraften kommer att vara inaktuell till 2030! Till samma år är även siffran för Europa som helhet nästan ofattbar stor; 20 miljoner måste byta yrke. Det är fler än befolkningen i staten New York. Så även om behovet av omställning är konjunkturberoende i stor utsträckning idag, kommer det att öka i förhållande till förändringar som påverkar arbetsmarknaden.