Hoppa till innehåll

I mars 2020 ersattes STOM av KROM i 32 kommuner inom sex leveransområden. KROM är också ett valfrihetssystem och fungerar på samma sätt som STOM gör.

Vilka kan blir leverantörer i KROM?

Arbetsförmedlingen har utformat och publicerat ett förfrågningsunderlag för KROM. Där kan fristående aktörer ansöka om att utföra tjänsten i de nya regioner eller kommuner där KROM finns. Leverantörer som uppfyller kriterierna kommer att kunna leverera tjänster i KROM. Många av dessa leverantörer är auktoriserade medlemmar i Kompetensföretagen.

 Skillnaden mellan KROM och STOM är att kraven på leverantörerna är annorlunda, bland annat ställs krav på två tidigare referensuppdrag. Ersättningsmodellen är också förändrad och bygger på en lägre grundersättning och med hög resultatersättning.  

Vad gör de fristående leverantörerna?

De fristående leverantörerna ska ge den stöttning som den arbetssökande behöver. Det kan handla om motivationshöjande insatser och vägledning, eller helt enkelt hjälpa personen till kunskap om hur man söker arbete. Finns det behov av språkstöd ska leverantören även stötta med detta.

Vilken ersättning får de fristående leverantörerna?

Ersättningen till de fristående leverantörerna är uppdelad på grundersättning, resultatersättning och snabbhetspremie. Ersättningen är “baktung”, det vill säga att leverantörerna får den största delen av den totala ersättningen om individerna kommer i varaktig jobb eller utbildning. Enbart grundersättningen är låg och innebär att det saknas incitament att bara låta personerna vara kvar i systemet. På detta sätt ska ersättningssystemet bidra till att de arbetssökande snabbt kommer ut i arbete eller studier. Leverantörernas ersättningar för de arbetssökande beror dessutom på vilken nivå som individen placeras i av Arbetsförmedlingen. Hur mycket stöd den enskilde personen behöver spelar in i storleken på ersättningen till leverantören. Det finns tre olika nivåer i KROM: A, B och C. Personer som bedöms ha ett kortare avstånd till arbetsmarknaden placeras i nivå A och de med längre avstånd i C. Dessutom är ersättningsnivåerna olika i de olika regionerna.

Källor: