Hoppa till innehåll
Man och kvinna står böjda över stort papper på bord

Rusta och matcha 2

Vad är Rusta och matcha 2?

Det är ett valfrihetssystem som Arbetsförmedlingen (AF) har utvecklat, där de fristående leverantörer som har blivit godkända i systemet ska hjälpa arbetssökande till jobb eller studier. Rusta och matcha 2 är den senaste versionen av de olika valfrihetssystem som AF har utvecklat under flera års tid. Med varje version har anpassningar gjorts för att kunna få ut bästa möjliga resultat. Anpassningarna rör bland annat ersättningarna, geografiska områden och tid till resultat. Idag får en leverantör till exempel sin resultatersättning efter sex månader, jämfört med tidigare fyra.

Utöver Rusta och matcha 2 fortsätter Arbetsförmedlingen att upphandla andra tjänster till stöd för arbetssökande. Exempel på andra upphandlade tjänster är INAB (Introduktion till arbete) och AUB (Arbetsmarknadsutbildning). 

Leverantörer och ersättning

Arbetsförmedlingen har upphandlat tjänsten Rusta och matcha, där de fristående leverantörerna kan lägga anbud till myndigheten. För att bli leverantörer måste man uppfylla Arbetsförmedlingens kriterier.

I Rusta och matcha  ställs bland annat krav på två tidigare referensuppdrag. Ersättningsmodellen bygger på en låg grundersättning med högre ersättning när man levererar resultat. Som resultat räknas att den arbetssökande kommer i varaktigt jobb eller utbildning.