Rusta och matcha (KROM)

Vad är Rusta och Matcha (tidigare Kundval Rusta och Matcha)?  Inledningsvis fanns Arbetsförmedlingens system Stöd och matchning, STOM, med målet att snabbt hjälpa arbetssökande till jobb eller studier. Efter ett reformbeslut utvecklade först Arbetsförmedlingen Kundval Rusta och matcha, KROM. KROM har sedan bytt namn till Rusta och matcha, men systemet är detsamma. Det bygger på fristående leverantörer som utför matchningen av de arbetssökande. Många leverantörer är auktoriserade medlemmar i  Kompetens­företagen.

Utöver Rusta och matcha kommer Arbetsförmedlingen att fortsätta upphandlingen av andra tjänster till stöd för arbetssökande. Exempel på andra upphandlade tjänster är INAB (Introduktion till arbete) och AUB (Arbetsmarknads­utbildning). 

Ett första reformsteg togs när Arbetsförmedlingen lanserade KROM i mars 2020.  Den sista etappen genomfördes i december 2021 då de kvarvarande 104 kommunerna övergick till KROM.

Rusta och matcha

Arbetsförmedlingen har upphandlat tjänsten Rusta och matcha, där de fristående leverantörerna kan lägga anbud till myndigheten. För att bli leverantörer måste man uppfylla Arbetsförmedlingens kriterier.

I Rusta och matcha  ställs bland annat krav på två tidigare referensuppdrag. Ersättningsmodellen bygger på en låg grundersättning med högre ersättning när man levererar resultat. Som resultat räknas att den arbetssökande kommer i varaktigt jobb eller utbildning.