KROM – Rusta och matcha

Vad är KROM? Januariöverens­kommelsen resulterade bland annat i att Arbetsförmedlingen ska reformeras. Sedan innan fanns Arbetsförmedlingens system Stöd och matchning, STOM, med målet att snabbt hjälpa arbetssökande till jobb eller studier. Efter reformbeslutet har planeringen pågått för att Kundval rusta och matcha, KROM ska ersätta detta. Utöver KROM kommer Arbetsförmedlingen att fortsätta upphandlingen av andra tjänster.

Ett första reformsteg togs när Arbetsförmedlingen lanserade KROM i mars 2020. I maj 2021 planerar Arbetsförmedlingen för nästa steg i reformen då ytterligare 53 kommuner ska övergå till KROM. I september 2021 kommer 101 kommuner att övergå till KROM. Slutligen genomförs den sista etappen i december 2021 då de kvarvarande 104 kommunerna övergår till KROM. Även i KROM är målet att fler hjälps till jobb eller studier på kort tid. Många leverantörer i både STOM och KROM är auktoriserade medlemmar i  Kompetens­företagen.

Rusta och matcha ska ersätta STOM

I mars 2020 ersattes STOM av KROM i 32 kommuner inom sex leveransområden. KROM är också ett valfrihetssystem och fungerar på samma sätt som STOM gör. Arbetsförmedlingen har utformat och publicerat ett förfrågningsunderlag för KROM. Där kan fristående aktörer ansöka om att utföra tjänsten i de nya regioner eller kommuner där KROM finns. Leverantörer som uppfyller kriterierna kommer att kunna leverera tjänster i KROM.

Skillnaden mellan KROM och STOM är att kraven på leverantörerna är annorlunda, bland annat ställs krav på två tidigare referensuppdrag. Ersättningsmodellen är också förändrad och bygger på en lägre grundersättning och med hög resultatersättning.