KROM – Rusta och matcha

Vad är KROM? Januariöverens­kommelsen resulterade bland annat i att Arbetsförmedlingen ska reformeras. Sedan innan fanns Arbetsförmedlingens system Stöd och matchning, STOM, med målet att snabbt hjälpa arbetssökande till jobb eller studier. Efter reformbeslutet har Arbetsförmedlingen utvecklat Kundval rusta och matcha, KROM, som ska ersätta STOM. Många leverantörer i både STOM och KROM är auktoriserade medlemmar i  Kompetens­företagen.

Utöver KROM kommer Arbetsförmedlingen att fortsätta upphandlingen av andra tjänster till stöd för arbetssökande. Exempel på andra upphandlade tjänster är INAB (Introduktion till arbete) och AUB (Arbetsmarknads­utbildning). 

Ett första reformsteg togs när Arbetsförmedlingen lanserade KROM i mars 2020. I maj 2021 genomförde Arbetsförmedlingen nästa steg i reformen då ytterligare 53 kommuner övergick från STOM till KROM. I september 2021 gick 101 kommuner till KROM. Slutligen genomförs den sista etappen i december 2021 då de kvarvarande 104 kommunerna övergår till KROM. Även i KROM är målet att fler hjälps till jobb eller studier på kort tid.

KROM ersätter STOM

I mars 2020 ersattes STOM av KROM i 32 kommuner inom sex leveransområden. KROM är också ett valfrihetssystem och fungerar på liknande sätt som STOM gör. Arbetsförmedlingen har utformat och publicerat ett förfrågningsunderlag för KROM. Där kan fristående aktörer ansöka om att utföra tjänsten i de nya regioner eller kommuner där KROM finns. Leverantörer som uppfyller kriterierna kommer att kunna leverera tjänster i KROM.

En skillnad mellan KROM och STOM är att kraven på leverantörerna är annorlunda, bland annat ställs krav på två tidigare referensuppdrag. Ersättningsmodellen är också förändrad och bygger på en lägre grundersättning och med hög resultatersättning.