Hoppa till innehåll

Fristående leverantörer, ofta våra auktoriserade medlemsföretag, är bäst lämpade att rusta och matcha arbetssökande på vägen till jobb eller studier. Ju snabbare vi etablerar fungerande system för omställning på arbetsmarknaden, desto bättre klarar vi nästa pandemi eller lågkonjunktur.  

Fristående leverantörer ska rusta och matcha

Även i högkonjunktur har människor varit arbetslösa på grund av matchning som inte fungerat. Fristående leverantörer är experter på att se helheten och möjligheterna hos dem de hjälper. Genom att hjälpa till med den personliga utvecklingen, att hitta nya mål och rent praktiskt söka jobb förkortas vägen till studier eller arbetsmarknaden. Våra medlemsföretag har dessutom stora, upparbetade nätverk – där jobben finns. I konkurrensen med varandra kommer medlemsföretagen dessutom med innovativa lösningar på hur effektiv matchning ska gå till. Därför ska fristående leverantörer rusta och matcha, medan Arbetsförmedlingen sköter myndighetsutövningen och den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av den arbetslösa. 

Ju snabbare vi etablerar fungerande system för omställning på arbetsmarknaden, desto bättre klarar vi nästa pandemi eller lågkonjunktur.  

Individuellt stöd

Att kunna få hjälp att ställa om eller studera vidare blir allt viktigare; det livslånga lärandet är här för att stanna.

Tack vare individuella planer och stöd från de fristående leverantörerna får arbetssökande hjälp att se nya möjligheter att utvecklas i sitt yrkesliv. De kan få allt från språkstöttning till hur skriver en ansökan och genomför en jobbintervju. Det kan också handla om att hitta utbildningar för en ny väg i karriären.  

Ratingsystem synliggör leverantörernas jobb

De arbetssökande väljer själva vilken fristående leverantör som ska rusta och matcha dem, med vägledning av ett ratingsystem. Det visar vilka leverantörer som är bättre än andra på att hjälpa till med att hitta arbete eller påbörja studier. De kan självklart också byta leverantör om de vill. Ratingsystemet ökar förutsättningen för en kvalitetsdrivande konkurrens mellan leverantörerna. Kort sagt blir det så att insatser som leder till jobb och utbildning belönas, andra sållas bort. Kompetensföretagen är positiva till att ratingsystemet nu uppdateras varannan månad, istället för en gång per år. 

Ta vara på digitala lärdomar

Trots allt finns det några positiva lärdomar som kommit ur coronapandemin, och dem bör vi ta fasta på. Det gäller till exempel användningen av digitala hjälpmedel i relationen mellan den arbetssökande och den fristående leverantören. Det gäller också reglerna för arbetsmarknadstjänsterna på distans. Den oro som finns kring vita fläckar är obefogad, då leverantörerna i hög grad har kunnat sköta sina uppdrag även utan fysiska möten under coronapandemin.