Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen har via Svenskt Näringslivs Företagarpanel låtit undersöka privata verksamheters behov av att hyra in personal. I undersökningen angav 88 procent att det var mycket eller ganska viktigt att kunna hyra in medarbetare.  

Om kundföretagen inte kunde komplettera kompetensförsörjningen genom att hyra in medarbetare, skulle alternativen i stor utsträckning bestå i att tacka nej till ordrar (23 procent) eller senarelägga arbetet (22 procent). En tredjedel av kundföretagen skulle öka belastningen bland den ordinarie personalen genom till exempel övertid om det blev svårare att hyra in. 

Oförutsägbara behov av medarbetare 

Yttre orsaker har i alla tider skapat förändringar i behoven av medarbetare, och med digitalisering och den globala konkurrensen blir dessa behov allt mer oförutsägbaraVariationerna kan bero på årstiden, högtider, konjunktur eller förändrade konsumtionsvanor. Turistindustrin har ofta större behov på sommaren och transporterna av gods ökar inför julhandelnSen tillkommer semestrar, sjukdom och annan typ av frånvaro bland den ordinarie personalen.  

Bemanningsföretag stöttar kompetensförsörjningen 

Få verksamheter, varken privata eller offentliga, kan vara rustade året runt för att klara arbetstoppar eller andra typer av kompetensbrist. Möjligheten att hyra in medarbetare löser också mer komplexa problem som svårigheterna att klara vården i glesbygden, industrier som snabbt behöver ny kompetens, myndigheter som får nya arbetsuppgifter, eller när ny infrastruktur ska sjösättas och skötas. När bemanningsföretag stöttar kompetensförsörjningen, kan de inhyrande verksamheterna fokusera på sin kärnkompetens och göra det de är allra bäst på. 

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN 
Undersökningen utfördes i Svenskt Näringslivs Företagarpanel 13–30 april 2021 och besvarades av 1 118 kundföretag. Av dem svarade 88 procent att det var mycket eller ganska viktigt att kunna hyra in medarbetare. Som viktigaste orsaker angavs för att erhålla rätt kompetens (37 procent) och för bemanning inom tidsbestämda projekt (32 procent). Den orsak som var minst viktig var i syfte att eventuellt rekrytera de inhyrda (8 procent).